Rakennusten energiatehokkuutta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain MRL:n muutos tuli voimaan 1.1.2017. Muutos koskee uusilta rakennuksilta vaadittavaa energiatehokkuutta ja määrittelee perusteet lähes nollaenergiarakentamiselle.

Tarkemmat lähes nollaenergiarakentamista koskevat tekniset vaatimukset sisältyvät kolmeen erikseen annettavaan asetukseen, joita ovat valtioneuvoston asetus energiamuotojen kertoimista, ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta sekä ympäristöministeriön asetus sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.

Asetukset tukevat mahdollisuuksia suunnitella erilaisia ilmanvaihdon ratkaisuja. Esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto on edelleen mahdollista. Myös mahdollisuus perinteiseen hirsirakentamiseen jatkuu.

MRL:n muutos koskee rakennuksia, joiden lupahakemus tulee vireille 1.1.2018 tai sen jälkeen. Laissa luetellaan myös rakennustyypit, joita ei tarvitse rakentaa lähes nollaenergiarakennukseksi. Niitä ovat esimerkiksi loma-asunnot, joita käytetään alle neljä kuukautta vuodessa.

Teksti Sirkka Saarinen