Käyttämällä vuorovaikutuksessa runsaasti ja monipuolisesti 3D-dataa pysytään työmaalla joka hetki ajan tasalla. Tarkkuuden ja tehokkuuden ohella myös turvallisuus paranee.

Reaaliaikaisesti kohteesta rakentuvan virtuaalimallin ansiosta on aikaisempaa helpompaa välttää monenlaiset sekaannukset ja turvariskit – sekä työmaiden vanha vaiva eli samojen asioiden tekeminen kahteen kertaan.

”Reaaliaikainen vuorovaikutus työmaan ja suunnittelutiedoston välillä, to do -tehtävälistat sekä live­palaverit ja virtuaalinen käskynjako auttavat teke­mään turvallisemmin ja paremmin informoituja päätöksiä, mutta myös entistä nopeammin”, listaa ­Tuomas Anttila Geotrim Oy:n BuildingPoint Finland -ryhmästä.
”MR (mixed reality, yhdistetty todellisuus) muodostaa sillan digitaalisen ja fyysisen maailman välillä”, Anttila lisää.

MR-todellisuuden ansiosta työturvallisuus paranee ja suunnittelu ja ennakointi voivat toimia uudella tasolla. Trimble Connect for HoloLens -alustaohjelmisto tukee lähes kaikkia suunnittelun ja urakoitsijoiden käyttämiä tiedostoformaatteja. Vantaalainen Geotrim markkinoi Trimble XR10 -teknologiaa.

Yleinen mittatarkkuus paranee kaikissa rakentamisen vaiheissa, ilmenee tuoreesta insinöörityöstä, jonka Ayham Afaneh teki Vaasan ruotsinkielisessä ammattikorkeakoulussa Noviassa.

Virtuaalikypärä ja HoloLens2-lasit tuovat reaali­aikaisen, 43 asteen näkökentässä toimivan datansiirron rakennustyömaille.

Käytäntö on osoittanut, että HoloLensin käyttö kuitenkin vaatii paitsi totuttelua myös koulutusta.
Suomessa mikään opinahjo Noviaa lukuun ottamatta ei vielä ole sisällä MR- ja 3D-maailmassa.
Maahantuojat itse perehdyttävät järjestelmäinvestoinnin tehneet rakentajat.

Uusi tarkkuus

MR-järjestelmän avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa lähes millimetrin tarkkuudella työmaan betoniraudoitukset ja verrata toteutunutta suunnitelmamalliin.

Afaneh korostaa 3D-mallin luomaa avaruudellista vaikutelmaa kohteesta verrattuna vanhaan 2D-näyttöön. Nyt MR-todellisuuden avulla kaikki mallintaminen voidaan 3D-siirtää suunnittelijan toimistopöydältä työmaalle työnjohdon HoloLens2-laseihin.

Yhdistetyn todellisuuden teknologiat, kuten­ ­Trim­ble XR10 ja HoloLens 2, mahdollistavat suunnitel­mien visualisoinnin todelliseen ympäristöön.

Geotrimin Anttila kertoo tulossa olevasta uuden sukupolven FieldLink MR -sovelluslaajennuksesta, joka integroi saumattomasti ”intuitiivisia mittaamisen työnkulkuja” tekemällä niistä entistä sujuvampia ja helpompia käyttää.

”FieldLink MR:n betaversio on jo tutkimuskäytössä osoittautunut lupaavaksi työkaluksi”, Anttila sanoo.

Kainuun pelastuslaitoksen palomestari Jaakko Schroderus avaa kohteen vir­tuaalisena ­matkalla pelastus­paikalle. Käytössä on vielä­ pelkkä kohteen malli­ ­eikä esimerkiksi talotekniikan etäohjauksen mahdollistava­ ”digitaalinen kaksonen”.

Pilotti osoitti toimivuuden

Tyypillisimmät turvariskit liittyvät esimerkiksi palohälytyksiin sekä vaarallisiin aineisiin.
Vaaratilanteissa 3D-pelastus- ja poistumisreititys näkyy havainnollisena silmien edessä.
”Vaaratilanteissa uloskäytävien ja reittien on löydyttävä heti datasta, joka päivittyy reaaliaikaisesti pilvi­palvelussa”, Anttila sanoo.

Ensisammutuksessa pelastuslaitos voi käyttää ­samaa dataa luodessaan virtuaalisen hyökkäysreitin ­palokohteeseen.

”Koskaan aiemmin näin tehokasta kommunikoinnin välinettä ei ole ollut käytössä”, kommentoi­ ­Kainuun pelastuslaitoksen palomestari Jaakko Schroderus.

Savun eteneminen rakennuksissa pystyttiin mallintamaan EU:n Faster-projektin pilotissa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa menetelmä toimi monitoimi­talossa.

Lisänä MR-teknologiassa toimivat asuun tai kypärään liittyvät anturoinnit, jotka mittaavat ilman haitta-ainepitoisuuksia, kuten häkää ja hiilidioksidia.

Teksti Reijo Holopainen Kuvat Geotrim ja Reijo Holopainen

Muutoksen tuulet -sarja käsittelee rakennussektorin ­uudistumista ja teknologian kehittymistä. Sarjan edelliset osat ovat luettavissa myös täällä.