Historiallisen Arabian tehdaskorttelin pohjoispäähän rakennetaan Metro­polian ja Pop & Jazz Konservatorion yhteis­käyttöön musiikin taloa. Loppu­­vuodesta 2020 valmistuva betoni­elementtirakennus kohoaa vain seinän mitan päähän naapureistaan.

Helsingin Arabianrannassa sijaitsevan Arabia135-korttelin musiikin uudisrakennuksen työmaa starttasi helmikuussa 2019, kun tontilla sijainnut Aalto-yliopiston entinen työpaja purettiin. Tutkimuksissa tontin maa-aines osoittautui puhtaaksi eikä raja-arvojen ylityksiä havaittu.

Muutenkin keväällä 2019 aloitetut pohjatyöt sujuivat ripeästi, sillä musiikin uudisrakennuksen tontilla maapohja on suurimmaksi osaksi kalliota eli vakaampaa kuin monin paikoin muualla Arabian saviperäisellä jokisuistoalueella.

Purkutyön haasteena oli tonttia ympäröivissä rakennuksissa jatkunut toiminta. Melu- ja pölyhaittojen torjunnan lisäksi alueen taloteknisten järjestelmien piti olla toiminnassa koko ajan. Niitä jouduttiin siirtämään pois purun tieltä. Kalliolouhinnat ajoitettiin kesäksi, jolloin Arabian kampuksen oppilaitokset olivat lomilla, kertoo hankkeen pääurakoitsijana toimivan SRV:n työmaapäällikkö Kaj Grönroos.

Operoiminen keskellä entistä tehdaskorttelia on tuonut mukanaan myös yllättäviä helpotuksia. Jo pysyvästi jäähtyneiden Arabian keramiikkauunien pyörittäminen on vaatinut korttelin sähköverkolta runsaasti kapasiteettia, jota pystytään nyt hyödyntämään työmaan tarpeisiin.

”Kun tulin alalle 1980-luvun alkupuolella, rakentaminen tapahtui pääsääntöisesti tyhjille tonteille. Nykyään tehdään entistä enemmän purkavaa uudisrakentamista”, SRV:n työmaapäällikkö Kaj Grönroos (oik.) vertailee. Vieressä SRV:n projektipäällikkö Janne Helander.

Lempeä talvi vauhdittaa urakkaa

Arabian musiikin uudisrakennus on kuusikerroksinen betonielementtitalo, jonka kellarikerroksen valutyöt valmistuivat tammikuussa 2020. Kuudenteen kerrokseen asti kohoavat betonielementit on tarkoitus saada vesikattokorkeuteen huhtikuun alussa. Alkutalvi on ollut suotuisa, sillä kovilta pakkasilta ja lumisateilta on vältytty. Tiukalla aikataululla ahtaalle tontille kohoavan rakennuksen työmaalogistiikassa on ollut riittävästi suunnittelemista ilman joka paikkaan kohoavia lumivuoriakin.

Työmaalle johtaa Muotoilijankadulta kaksi porttia, joista toisesta autot tulevat sisään ja toisesta menevät ulos. Katu on kapea, mutta olemme onnistuneet säilyttämään sen kaksisuuntaisena lukuun ottamatta torninosturin asennusvaihetta”, sanoo SRV:n projektipäällikkö Janne Helander.

”Työmaaliikenteen kannalta lisähaastetta on tuonut ykkösportin tuntumassa sijaitseva vilkas Hämeentie ja siellä alkanut Helenin kaukolämpöputkityömaa.”

Arabianrannan rakennukset sijaitsevat merenpintaan nähden varsin matalalla. Kellarikerroksen rakenteiden toteutuksessa on otettu huomioon tulvariski alueella. Tontin pohjavettä alennetaan rakennusaikana pumppaamalla.

Tulvariskiin on varauduttu

Lähimmät rakennukset ovat vain muutamien senttien päässä musiikin uudisrakennuksesta. Niiden kerroskorkeudet poikkeavat uudisrakennuksesta siinä määrin, että alimpien kerrosten yhdistäminen edellyttää luiskien rakentamista.

Katutason alapuolella tapahtuu muutakin, sillä Arabianrannan rakennukset sijaitsevat merenpintaan nähden varsin matalalla. Siksi musiikin uudisrakennuksen kellarikerroksen rakenteiden toteutuksessa on otettu huomioon tulvaveden mahdollinen pyrkiminen rakenteisiin. Myös tontin pohjavettä alennetaan kohteen rakennusaikana pumppaamalla.

Akustiikkasuunnitelmia valvotaan tarkasti

Musiikin uudisrakennukseen valmistuvat opetustilojen lisäksi muun muassa äänitysstudio ja harjoitussaleja. Rakennuksen käyttötarkoituksen vuoksi äänieristäminen on tärkeä osa urakkaa. Noin puolet tiloista rakennetaan ns. tila tilassa -periaatteella, eli huone on irti kohteen kantavista rakenteista. Tämä vähentää äänen kantautumista muihin tiloihin.

Muina ääneneristysrakenteina käytetään muun muassa monikerroksisia levyseiniä. Tilojen vaimennusrakenteissa hyödynnetään mineraalivillan sijasta pääasiassa polyesterikuitulevyjä. Tummista tiilistä muurattavaa julkisivua koristaa aikanaan nuottiviivaston mukaisesti sommitellut, äänieristykseltään edistykselliset desibeli-ikkunat.

Noin puolet musiikin uudisrakennuksen tiloista rakennetaan ns. tila tilassa -periaatteella, eli huone on irti kohteen kantavista rakenteista.

Palaveeraamme säännöllisesti kohteen akustiikkasuunnittelusta vastaavan Akukon Oy:n kanssa. Rakennusvalvonta on myös poikkeuksellisesti määrännyt akustiikkasuunnitelmille ulkopuolisen tarkastajan, joka on Helimäki Akustikot Oy”, Helander kertoo.

Sisätilojen ääneneristys- ja vaimennusratkaisut sekä harjoitussalien av-laitteet haukkaavat merkittävän siivun rakennusaikaisesta huonetilasta. Sisärakenteiden määrä on keskivertoa suurempi, joten siksi sisätyöt vaiheistetaan mahdollisimman tarkasti. Kokeneille rakennusalan ammattilaisille työmaa ei kuitenkaan tarjoa ennennäkemättömiä haasteita.

Kun tulin alalle 1980-luvun alkupuolella, rakentaminen tapahtui pääsääntöisesti tyhjille tonteille. Nykyään tehdään entistä enemmän tämäntyyppistä purkavaa uudisrakentamista”, Kaj Grönroos toteaa. Hän on ollut mukana esimerkiksi HUS:n Uuden lastensairaalan ja Helsingin yliopiston Tiedekulman urakoissa.  

 


Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion musiikin uudisrakennus

  • Rakennuttaja: Varma.
  • Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy.
  • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu:
  • Arkkitehdit Tommila Oy.
  • Akustiikkasuunnittelu: Akukon Oy.
  • Rakennusaika: 01/2019 – 12/2020.
  • Kerrokset: 6 + 1.
  • Kohteen kokonaispinta-ala: 7 500 brm².

 

Ilmakuvassa Hämeentie on vasemmalla ja Muotoilijankatu keskellä nosturin pohjoispuolella. Uudisrakennuksen tontti on ahdas. Toisaalta Arabian korttelin sähköverkossa on runsaasti kapasiteettia, jota pystytään hyödyntämään työmaan tarpeisiin.

Tehdas­korttelista kulttuuri­ympäristöksi

Arabia135-korttelin vanhimmat punatiiliset rakennukset ovat peräisin 1870-luvulta, jolloin Arabian keramiikkatehdas nousi merenlahden rannalla sijaitsevalle Vanhankaupungin teollisuusalueelle. Tehdaskortteli kasvoi voimakkaasti 1900-luvun alkupuolella, ja 1940-luvun loppuun mennessä Arabian tehtaasta tuli maailman suurin keramiikkatehdas.

Sotien jälkeen keramiikkatehtaan tuotannon modernisointi muutti korttelia. Vanhoja rakennuksia purettiin ja uusia teollisuustuotantoon sopivia rakennettiin tilalle. Tuotanto keskitettiin 1970-luvun lopulla uuteen tehdasrakennukseen, minkä seurauksena tyhjilleen jääneisiin tiloihin etsittiin uusia käyttäjiä. Saavuttaessa 1980-luvulle tehdas sai ympärilleen oppilaitoksia, opiskelijoita ja palveluja.

Uuden Arabiagallerian valmistuminen 2000-luvulla toi kortteliin lisää liike- ja toimistotiloja sekä julkisia palveluja. Nykyään koulutuksen, kulttuurin ja muotoilun Arabia135 toimii kasvavan asuinalueen keskuksena, ja sen kehittäminen jatkuu.

Kortteliin on toteutettu vuonna 2018 valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun Luovien tekijöiden kulttuurikampuksen ensimmäinen vaihe. Vuosina 2018 – 2019 on peruskorjattu Angel Filmsin käyttöön studiotilat sekä Hämeentie 135:n varteen sijoittuvaan korkeaan rakennusosaan toimistotiloja mm. media-alan toimijoille.

Musiikin uudisrakennuksen rakennustöiden lisäksi Arabian tehdaskorttelissa on käynnissä Metropolian kampuksen kolmannen vaiheen peruskorjaus, josta vastaa SRV. Peruskorjattavien tilojen laajuus on yhteensä noin 10 000 bruttoneliömetriä.

Valtaosin Työeläkevakuutusyhtiö Varman omistaman Arabia135-korttelin käynnissä olevan asemakaavamuutoksen tavoitteena on toteuttaa
alueen nykyisiin sekä uusiin rakennuksiin tiloja opetusta, työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Samalla avataan yhteyksiä tehdaskorttelin läpi ja toteutetaan reitteihin liittyviä katuaukioita.
Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus on käsitelty hyväksytysti kaupunkiympäristölautakunnassa, ja se etenee kaupungin päätöksenteossa mahdollisesti tämän vuoden aikana.

Lisätietoja: arabia135.fi

Teksti Ari Rytsy, kuvat Tomi Nuotsalo