RKL:n ja ammattikorkeakoulujen rakennusalan koulutusvastaavien TALK-tapahtumassa puhuttivat etenkin opiskelijoiden valmiudet ja osaamisen taso.

Tampereella helmikuussa järjestetty TALK oli saanut rakennusalan koulutusvastaavat hyvin liikkeelle, sillä osallistujia tuli 12 eri ammattikorkeakoulusta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) toi tapahtumaan oman videotervehdyksensä. Hankalasta taloustilanteesta huolimatta on varmistettava, että osaaminen säilyy rakennusalalla jatkossakin, Multala painotti.

Multala sanoi olevansa valmis kuuntelemaan opettajilta vinkkejä siitä, millä keinoilla opiskelijoiden valmistumista voidaan vauhdittaa ja miten opiskelijat voivat läpäistä koulutuksen paremmalla prosentilla. Ministeri myös lupasi, että koulutusta suojellaan suuremmilta leikkauksilta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen erityisasiantuntija Samuli Maxenius avasi korkeakoulukentän muutoksia. Maxeniuksen mukaan Suomi on jäänyt korkeakoulutettujen määrässä keskeisten kilpailijamaidensa taakse. Aloituspaikkojen lisääntyminen on tuonut korkeakouluihin opiskelijoita entistä heikommilla valmiuksilla, hän totesi.

Tampereen TALK-tapahtuman osallistujat pohtivat yhdessä ja työryhmissä muun muassa opetuksen kehittämistä sekä opiskelijoiden motivaation varmistamista ja osaamisen parantamista. Esiintymisvuorossa Mari Kujala.

Tukitoimia tarvitaan lisää

Koulutusvastaavat kävivät keskusteluja kolmessa ryhmässä. Ensimmäisen ryhmän aiheena olivat haku-­ ja valintaperusteet ja aloituspaikkojen suhde läpäisyyn.

Monet olivat huomanneet, että ensisijaisten hakijoiden määrä­ on vähentynyt. Sen nähtiin vaikuttavan väistämättä opiskelija-ainekseen. Aloituspaikkojen lisääminen ei ole samassa suhteessa lisännyt läpäisseiden määrää. Opiskelun tuki­toimia kaivattiin enemmän, esimerkiksi henkilökohtaista oh­jausta ja suomen kielen opetusta.

Toinen ryhmä pohti muutostarpeita opetuksen sisältöön. Muu­tok­sia aiheuttavat esimerkiksi ­uusi rakentamislaki, digitalisaatio ja tieto­mallien yleistyminen. Esille otettiin myös korkeakoulujen johdon vahva ohjaus, jonka koettiin menevän yli koulutusalan oman ohjauksen.

Koulutusvastaavat kävivät keskusteluja kolmessa ryhmässä.

Opiskelijoiden valmiuksissa paljon eroja

Huolta kannettiin myös siitä, että opiskelijoiden substanssiosaaminen otetaan nykyään itsestäänselvyytenä. Tämä on johtanut siihen, että opetuksessa keskitytään paljon yleistaitoihin, esimerkiksi keskustelutaitoihin. Substanssiosaaminen ei saisi tästä kuitenkaan kärsiä, kakkosryhmä painotti.

Kolmannen ryhmän aiheena olivat opiskelijoiden valmiudet, osaamisen taso ja opettajien riittävyys. Valintakokeiden perusteella ja todistuksen perusteella tulevien taso­ero nähtiin suurena. Motivaation mittaamiseen kaivattiin haastatteluita jo hakuvaiheessa, jotta motivoituneet löydetään. Tähän soveltuu esimerkiksi Savoniassa käytössä oleva valintakurssimenetelmä.

Opiskelijoiden yleisissä valmiuk­sissa nähtiin paljon eroja.

Kolmosryhmä muistutti, että jo tietyn perustason pitää täyttyä ­aina: rakennusalan opiskelijan pitää osata sekä puhua, lukea että kirjoittaa suomea hyvin, jotta osaa tulkita lakia.

Teksti ja kuvat Antti Pulkkinen