Caverionin ja NCC:n muodostama ryhmittymä, Visible, toteuttaa Turun Hirvensalon Syvälahteen allianssimallilla rakennettavan monitoimitalon. NCC vastaa monitoimitalon rakentamisesta ja Caverion talotekniikasta. Monitoimitalon on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy.

Allianssimalli korostaa yhteistoimintaa, jossa kaikki osapuolet työskentelevät yhteisten tavoitteiden hyväksi. Allianssimalli luo myös edellytykset innovointiin, kun osapuolet työskentelevät yhdessä ja informaatio on avointa”, kertoo NCC:n aluejohtaja Esa Lehmusvuori.

Teksti Sirkka Saarinen, havainnekuva Verstas Arkkitehdit Oy