Turun Ratapihan Kehitys Oy ja SRV Yhtiöt Oyj solmivat marras­kuun alussa kehitys­vaiheen yhteis­toimintasopimuksen moni­toimiareenan kiinteistö­kokonaisuuden kehittämisestä ja rakentamisesta uuteen Rata­pihan kaupunginosaan Turun keskustan laidalla. Areenan yhteyteen suunnitellaan hotelli, toimistotiloja ja pysäköinti­laitos. Hanke on kaksivaiheinen yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka.

Monipuolinen areenakiin­teistö kaupungin keskustassa, usein rautatien vieressä tai jopa kiskojen yläpuolella on jo tuttu, mutta haastavan monimutkainen konsepti. SRV toteutti­ sellaisen Tampereen aseman yhtey­teen eli Tampereen Kannelle: kokonaisuus sai loppujen lopuksi nimekseen Nokia Arena.
Turun areenakokonaisuuden työmaan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2025. Ennen sitä on saatava ratapihan esirakenta­minen päätökseen. Suunnitelman mukaan areena valmistuu vuonna­ 2027.

Areenarakennuksen koko on 27 000 kerrosneliömetriä. Tilaa löytyisi jopa 10 000 katsojalle.
Ratapihan kaupunginosa raken­tuu keskustan tuntumaan päärautatieaseman ja Logomon väliselle konepajan alueelle. Sinne suunnitellaan monitoimi­areenan ohella muita palveluita eli etenkin ”elämyksiä ja tapahtumia” sekä myös asuntoja.

Turun kaupunki on alue­kehityshankkeessa ratkaiseva­ päättäjä ja tärkeä yhteistyökumppani. Turun Ratapihan Kehi­tys on yksityinen yhtiö. Sen takana on useita liike-elämän ja urheilumaailman vaikuttajia yhtiöidensä kautta. Neuvottelut, tonttikaupat ja rahoituspäätökset ensi vuonna näyttävät, milloin ja missä laajuudessa areenahanke lopulta etenee.

Teksti Martti Ristimäki kuva Turun Ratapihan Kehitys / PES-Arkkitehdit