Rakennustyömaat kärsivät kroonisesta työnjohtajapulasta. Tarvetta on etenkin kokeneista työnjohtajista. Tampereen ammattikorkeakoulu vastaa tähän tarpeeseen rakennusmestareiden monimuotokoulutuksella.

TAMKin monimuotokoulutusmalli on jalostettu aikaisemmasta aikuiskoulutusmallista, jolla on pitkä historia ja jonka opiskelijat ja työnantajat ovat hyväksi havainneet. Malli mahdollistaa lähes täysiaikaisen työskentelyn opintojen ohessa.

Lähiopetus toteutetaan lähijaksoissa, jotka kestävät torstain, perjantain ja lauantain. Lähijaksoja on 2–3 viikon välein ja vuodessa niitä on 16–17. Lähijaksojen välillä opiskelijat työskentelevät yrityksissä ja siirtyvät työnjohtotehtäviin usein jo opintojen alkuvaiheessa. Näin opiskelu ja työnteko integroituvat toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla hyödyttäen sekä opiskelijaa että yritystä.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijoiden työkokemusta ja opiskelumotivaatiota. Opiskelijoiksi onkin valikoitunut varsin kokeneita henkilöitä. Usealla on pitkä rakennusalan kokemus ammattimiehen tehtävistä. Myös alanvaihtajia mahtuu joukkoon.

Hyviä kokemuksia

Hakijoita on ollut keskimäärin 10 yhtä aloituspaikkaa kohden. Hakijat ovat tyypillisesti kokeneita rakennusalan konkareita. Monimuotoryhmien suuret hakijamäärät ja yritysten tarpeet luovat painetta ryhmien ja aloituspaikkojen lisäämiseen.

TAMKissa on alkanut edellinen RKM -monimuotoryhmä tammikuussa 2017. Seuraava monimuotoryhmä aloittaa tammikuussa 2018 ja se on suunnattu infrarakentamisen työnjohtoon. Tällä pyritään vastaamaan infrayrityksiä vaivaavaan lähes krooniseen työnjohtajapulaan. Tämä koulutus oli mukana syksyn yhteishaussa (6.9.-20.9.2017). Myös perinteisen päiväopetusryhmän aloitus on siirtynyt tammikuulle ja tämä talonrakentamiseen suuntautunut ryhmä oli mukana tämän syksyn yhteishaussa.

TAMK pyrkii vastaamaan rakennusyrityksien työnjohtajatarpeeseen myös muilla tavoilla. Marraskuussa 2017 on tarkoitus aloittaa työvoimapoliittinen muuntokoulutus, joka on suunnattu pääasiassa työttömille tai työttömyysuhan alaisille muiden alojen insinööreille. Koulutusta on suunniteltu kevään aikana yhdessä yritysten ja Rakennusteollisuus ry:n kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskus ovat näyttäneet koulutukselle vihreää valoa. Koulutus kestää kaksi vuotta.

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen väheneminen vaikuttaa myös rakennusmestareiden opetukseen käytettävissä oleviin resursseihin. Tämä luo painetta aikaisempaa tiiviimmälle yhteistyölle yritysten ja työmaiden kanssa. Entistä suurempi osa opetuksesta ja oppimisesta tulee tapahtumaan yritysten työmailla. Ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat haluavat olla mukana kehittämässä rakennusalaa ja työmaiden toimintoja myös erilaisissa TKI-projekteissa muun muassa opinnäytetöinä.

Harjoitteluseminaarissa kerrottua

Ryhmän 15ARM441 opiskelijat aloittivat elokuussa viimeistä opiskeluvuottaan ja kertoivat työkokemuksistaan syksyn 2017 harjoitteluseminaareissa. Kesän työtehtävät olivat olleet varsin vaativia ja opiskelijat osoittivat kyvykkyytensä vaativiinkin työtehtäviin.

Ryhmän 27 opiskelijaa esittelivät työkokemuksensa seminaariesityksinä ja lisäksi jokainen laati monipuolisen harjoitteluraportin. Opiskelijoista parikymmentä on toiminut vuoden 2017 aikana työnjohtotehtävissä.

Heidän oli ollut melko helppo päästä näihin ns. vaativampiin tehtäviin sekä opiskelun että hyvän aiemman työkokemuksensa avulla. Tehtävät olivat pääosin talonrakennustyömailla, mutta mukana oli myös muutama infrakohteen työnjohtaja. Vain pari-kolme harjoittelijaa oli enää työntekijätehtävissä eli harjoittelu on ollut hyvin nousujohteista tähdäten rakennusmestarin työtehtäviin.

Työnjohtotehtäviä oli muun muassa linjasaneerauskohteissa, toimitilojen muutostöissä, uudisasuinrakennuksissa, kiinteistöalan tehtävissä, sisätöiden toteutuksissa ja myös vuosikorjauksessa. Infratyönjohtokohteita olivat muun muassa sataman laajennustöissä ja lentokentän rakentamisprojektissa. Laajaa työnkokemuskirjoa täydensivät tehtävät LVIS-myyntiyksikön päällikkönä, mittamiehenä, elementtityöntekijänä ja kalusteasentajana.

Teemana seminaarissa oli ”mitä opin?”

Ryhmän kokemukset ja opitut asiat työnjohtotehtävistä olivat samansuuntaisia kuin muillakin rkm- ja rakennustuotannon insinööriopintojen viimeisen harjoittelun suorittaneilla. Esille tuli uusi näkökulma rakentamiseen, kun oli hypätty ns. ”uusiin saappaisiin”. Merkittäviä opittuja asioita olivat muun muassa vastuu, ennakkosuunnittelun tärkeys, sosiaalisten taitojen merkitys, aikataulut ja logistiikka, laadunvarmistus ja dokumentointi sekä arkistointiasiat, suunnitelmien valmiusaste, työntekijöiden selkeä ja riittävä ohjaus, puuttuminen asioihin ajoissa, oma ajankäyttö ja eri osapuolten informaation tärkeys. Listaa voisi jatkaa pitkäänkin. Niin, työnjohtaja tekee töitä, vaikka seisoisi holvilla kädet taskussa!

 

Lue lisää muuntokoulutusten suunnittelemisesta yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Teksti Hannu Kauranen ja Harri Miettinen, kuvat Hannu Kauranen ja Jari Kostiainen