Lämpötilan lasku rakennuksen sisätiloissa vaikuttaa seinien ja yläpohjan rakenteiden homehtumisriskiin. Ratkaisevinta on kuitenkin sisäilman kosteus.

Valtioneuvoston periaatepäätöksestä käynnistynyt Terveet tilat 2028 on kymmenvuotinen toimintaohjelma, jonka tavoitteena­ on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehos­taa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Ohjel­man yhteydessä on tehty useita rakenteiden homeh­tumiseen ja korjauksiin liittyviä tutkimuksia.

Nykyinen energiakriisi synnytti tarpeen tutkia sisä­lämpötilan vaikutusta seinä- ja yläpohjarakenteiden homehtumisriskiin. Julkisivujen selvityksen teki Tampereen yliopisto (TAU) Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä, ja yläpohjan rakenteita tarkasteli AFRY Building Finland Oy.­­ Selvitykseen sisälämpötilan alentamisen vaikutuksista­ voi tutustua Terveet tilat 2028 -toiminta­ohjelman verkkosivuilla, terveysjatilat.fi.

Moni tekijä vaikuttaa homehtumisriskiin

Tutkimuksen päätelmänä on, että koko rakennuksen rakennusfysikaalisen toimivuuden kannalta kriittinen tekijä on sisäilman kosteus. Havaintojen mukaan sisä­ilman kosteuslisä vaikuttaa rakenteen homehtumiseen enemmän kuin lämpötila. Sisäilman lämpö­tilan laskiessa korostuu höyrynsulun tiiveys ja ilmanvaihdon riittävyys.

Tutkimuksen mukaan myös sisäverhouksen mate­riaaleilla on vaikutusta höyrynsulun sisäpuolisen raken­teen homehtumisriskiin. Esimerkiksi kosteutta sitovat puumateriaalit katon sisäpinnassa vähentävät homehtumisriskiä sisäkaton koolausvälissä verrattuna siihen, että sisäpinnassa on käytetty kipsilevyä.

Erilaiset riskit eri-ikäisissä rakennuksissa

Puurakenteisten ulkoseinien riski homevaurioille kasvaa sisäilman lämpötilaa alennettaessa. Riski home­vaurioiden syntymiselle rakenteeseen kasvaa varsinkin vanhoissa 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa puurunkoisissa seinissä, joissa lämmöneristyksen paksuus on vain noin 100 millimetriä.

Nykyaikaisissa yläpohjan rakenteissa on paksu lämmöneristyskerros ja tiivis höyrynsulku. Sisätilan lämpötilan alentaminen ja hyvin tiivis höyrynsulku saattavat vaikuttaa sisäpuolen rakenteisiin jopa epäedullisesti. Tiivis höyrynsulku estää sisäilman kosteuden siirtymistä rakenteisiin. Ilman suhteellinen kosteus nousee höyrynsulun sisäpuolella, ja lämpötilaa laskettaessa homehtumisriski kasvaa

Tutkimuksen avulla ei ole voitu antaa ohjeellista minimiarvoa turvalliselle sisälämpötilalle, koska sisä­ilman kosteuslisällä on käytännössä määräävä vaikutus.

Tutkimuksen mukaan tilan kosteuslisän pysyessä­ maltillisena (enintään 3 g/m3) voidaan 15 asteen lämpö­tilaa pitää pääosin turvallisena.

Ilmanvaihtoa ei kannata sulkea

Lämpökamerakuvauksien perusteella olen itse havainnut, että tilojen ulkonurkissa pistemäisiin lämpötiloihin vaikuttaa seiniä vasten olevat tavarat, huonekalut ja verhot. Ison sohvan takana talon ulkonurkassa voi kasvaa hometta seinän sisäpinnassa, vaikka sisä­ilman lämpötila olisikin normaali 20 – 21 astetta.

Tilanteen arvioinnissa on aina otettava huomioon kunkin rakennuksen yksilölliset rakenneratkaisut ja ilmanvaihdon toteutus.

Tutkimuksen perusteella käytännön vinkkinä on, että ilmanvaihtoa ei pidä sulkea energiasäästön takia varsinkaan, jos sisäilman lämpötilaa lasketaan. Eikä sitä pidä sulkea muutenkaan.

Teksti ja kuvat Marit Sivén

Kirjoittaja on rakennusmestari, RTA ja yrittäjä. Hän työskentelee omistamassaan Matti Eklund Oy:ssä.

Lähde: Terveet tilat 2028. tilatjaterveys.fi