Uusi rakentamismääräys astui voimaan tämän vuoden alusta. Ympäristöministeriön mukaan uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennetään.

Kysyimme muutamilta alan ammattitoimijoilta mitä, miten ja kuinka uudet asetukset vaikuttavat heidän työhönsä ja kuinka uudistukset näyttäytyvät kuluttajan silmin.

Kysymykset:

1. Miten uudet rakentamismääräykset näkyvät sinun työssäsi?

2. Onko uusilla määräyksillä vaikutusta rakentamisen laatuun?

3. Ovatko muutokset sellaisia, joita alalla toivottiin/ odotettiin?

4. Vaikuttavatko uudistukset kuluttajiin?

5. Nousevatko rakentamiskohteiden kustannukset?

Matti Antikainen

titteli: Rakennuttajakonsultti
koulutus: Rakennusmestari työnantaja: Rkl Matti Antikainen Ky ja RKL:n koulutustoimikunnan puheenjohtaja

1. Ei mitään kiirettä, uudet asetukset tulivat julki joulukuussa. Niitä pitää noudattaa 1.1. 18 Voiko sanoa, että asetukset eivät ole myöhässä, jos rakentajilla on 4-5 päivää aikaa tutustua viimeisiin asetuksiin ennen kuin niitä pitää noudattaa suunnitelmissa.

2. Nykyiset määräyskokoelmat lakkaavat olemasta 1.1.18. Sen korvaavat uudet määräykset on annettu pykälämuotoon kirjoitettuina asetuksina. Niitä täydentävät perustelumuistiot ja ohjeet, ohjeet ovat valmistumassa ja varmaan kesään mennessä ne on kirjoitettu valmiiksi. Määräysten sisältö on aiempaa suppeampaa ja yleisempää. Ympäristöministeriön mukaan yksittäisten vaatimusten määrä on vähentynyt puoleen. Tämä on tehty rakentamisen laatua koskevaa vaatimustasoa heikentämättä. Asetusten tulkinta aihettaan hankaluutta. Toivotaan, ettei rakentamisen laatu kärsi.

3. Nyt uudet asetukset huomioivat EU:n rakennustuotteiden yhteismarkkinat. Haluttiin suunnitteluun vapautta, että pystytään paremmin tekemään omaa tuotantoa. Nyt tämä mahdollisuus on annettu.

4. Omakotirakentajalle vastuut kasvoivat. Toivottavasti rakennushankkeeseen ryhtyvä palkkaa hyvän työnjohtajan riittävän ajoissa.

5. Taloudellisia vaikutuksia ei mielestäni tule. Ajan saatossa odottaisin rakennusmateriaalien hintojen laskevan, kun sisämarkkinat avautuvat eurooppalaisille tavarantoimittajille.

Ari Tallberg

titteli: Rakennustöiden valvoja
koulutus: Rakennusmestari ja -insinööri
työnantaja: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

1. Eivät näy vielä.

2. Ei suoranaisesti.

3. Ei ainakaan minun osaltani.

4. Kyllä, neliöhinnat nousevat.

5. Kyllä, neliöhinnat nousevat.

Pasi Timo

titteli: Tarkastuspäällikkö, Vantaan rakennusvalvonta
koulutus: DI
työnantaja: Vantaan kaupunki

1. Säännösuudistukset aiheuttavat suuren oppimis-, ohjaus- ja jalkauttamishaasteen. Uudistuksiin liittyviä kysymyksiä ja uusia tulkintatarpeita tulee esiin päivittäin. Uudistuksia on lähestytty laajalla rakennusvalvontayhteistyöllä, jossa ovat mukana myös Rakennusteollisuus RT ry, Skol ry, Rakli ry ja Rala ry. Yhteistyön tavoitteena on säännösmuutosten oppiminen ja jalkauttaminen sekä yhteisen lähestymisen kautta muodostuvat rakentamista sujuvoittavat yhtenäiset käytännöt.

2. On. Uudistuksissa korostuu suunnittelun merkitys, joka sujuvoittaa toteutusta ja parantaa laatua. Esimerkiksi kosteudenhallinnan kokonaisvaltaiseen suunnittelun ja toteutuksen liittyvät uudistukset oikein toteutettuna. Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitykseen liittyvät uudistukset mahdollistavat suunnitteluratkaisut, joilla edesautetaan taloteknisten järjestelmien tarkastettavuuden, huollettavuuden, korjattavuuden ja vaihdettavuuden helpottumista sekä energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden suoritustason pysyvyyden varmistamista.

3. Yleisesti ottaen kyllä. Antaa tilaa suunnittelulle. Joiltakin osin edellyttää kuitenkin täsmentämistä ympäristöministeriö ohjeiden tai rakennusvalvontojen yhtenäisten käytäntöjen muodossa, jotta vältytään perusasioiden osalta rakentamisen sujuvuutta hankaloittavilta erilaisilta käytännöiltä.

4. Vaikuttavat. Esimerkiksi kosteudenhallintaan liittyvät uudistukset oikein käyttöönotettuina vaikuttavat rakennusten terveellisyyteen. Uudistuksissa korostuu suunnittelun merkitys, joka vaikuttaa suunnittelukustannuksiin. Edelleen se nopeuttaa toteutusta ja parantaa laatua ja pienentävää rakennuksen elinkaaren kokonaiskustannuksia.

5. Uudistuksissa korostuu suunnittelun merkitys, joka vaikuttaa suunnittelukustannuksiin, mutta sujuvoittaa toteutusta ja parantaa laatua. Tämän vuoksi se siis pienentää rakennuksen elinkaaren kokonaiskustannuksia. Rakennusvalvontayhteistyössä tehdään ”norminpurkua” huolehtimalla, että ei esitetä vaatimuksia, joita uudet normit eivät edellytä. Pientalojen osalta yksittäinen kustannuksia kasvattava muutos on kaikille rakennuksille asetettu ulkovaipan ääneneristävyysvaatimus.

Harri Sirén

Vuoden Rakennusmestari 2013
titteli: Vastaava työnjohtaja
koulutus: Rakennusmestari
työnantaja: YIT Rakennus Oy

1. Toimin kohteessa, jonka rakennuslupa on myönnetty vuonna 2016 ja jatkuu vuoden 2019 lopulle. Suoranaista vaikutusta uudistuksella ei ole käynnissä olevaan kohteeseen.

2. Uusilla määräyksillä on varmaan vaikutusta laatuun. Kosteustekninen toimivuus on varmistettava. Asumisen mukavuuteen vaikuttavat muutokset saatetaan kokea myöskin laadullisena parannuksena. Ilmanvaihtoon ja esteettömyyteen vaikuttavat muutokset voivat olla sellaisia.

3. Osa muutoksista on varmaan odotettuja, mutta on myös sellaisia, mitä ei ole varmaan odotettu. Riippuu paljon siitä, miltä kantilta asiaa tarkastelee. Väljennyksiä, joita on tehty, ovat varmaan olleet odotettuja.

4. Kuluttajiin on varmaan vaikutusta, näkyy myöhemmin. Väljennykset mahdollistavat mm. muutoksia suunnitelmiin. Väljennykset ja kiristykset tuntuvat myöhemmin, kun kokemusta kertyy.

5. Rakentamiskustannuksiin muutoksilla on varmaan vaikutusta, mutta ne eivät kenties ole suuria.

Pekka Seppälä

titteli: Oulun rakennusvalvonnan johtaja / Rakennustarkastusyhdistyksen (RTY:n) puheenjohtaja
koulutus: Tekniikan lisensiaatti/ talonrakennustekniikka
työnantaja: Oulun kaupunki

1. Paljon uutta opiskelua ja tulkintaa. Neuvotteluita asiakkaiden kanssa.

2. Parantaa laatua, jos uusia asetuksia sovelletaan fiksusti.

3. Muutokset on tehty tarpeeseen. Esimerkiksi koko rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys, ”Kuivaketju 10”, otettiin käyttöön jo ennen kosteusasetusta yhteistyössä RT, SKOL, RaKli, RTY ja RALA sekä ympäristöministeriö. Nyt kosteusasetuksessa on kirjattuna samat periaatteet.

4. Luonnollisesti vaikuttavat. Parempi loppulaatu on tavoite.

5. Ei merkittävästi. Jos kustannukset nousevat, niin aikaisemmin ei ole tehty riittävän hyvin. Yhteenveto; Rakennusalan perisynti: Tilaaminen, suunnittelu, valvonta/ dokumentointi sekä mittaaminen on kallista, mutta jälkipiikkaaminen on ilmaista.

Teksti Jari Kostiainen