Uudenmallinen rakennusmestarikoulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2008.

Tähän mennessä TAMKista on valmistunut 200 rakennusmestaria (AMK). Nuorisopuolella päivätoteutuksena on käynnistynyt uusi opetusryhmä joka syksy. Tämän lisäksi säännöllisin väliajoin on käynnistynyt aikuis- eli monimuotoryhmiä.

Rakennusmestareiden koulutuksessa on alusta asti tehty hyvää yhteistyötä Pirkanmaan alueen rakennusliikkeiden kanssa. Mestareiden opetussuunnitelmaan kuuluvissa työmaan projektitöissä oppimisympäristönä toimivat yritysten työmaat, jolloin opiskelijat pääsevät heti aitoon työympäristöön.

Tämä järjestely on auttanut tärkeiden harjoittelupaikkojen löytämisessä ja sitä kautta työllistymisessä. Valmistuneet mestarit ovat työllistyneet hyvin ja etenkin nykyisessä suhdannetilanteessa mestarit saavat nopeasti myös vastuuta. On ollut ilo havaita, että nämä nuoret ovat olleet myös valmiita ottamaan vastuuta.

TAMKin rakennusalan koulutukset ovat olleet kohtuullisen suosittuja hakukohteita nuorten keskuudessa. Aikuisryhmät ja nykyinen monimuotoryhmä ovat erittäin suosittuja.

Teksti Hannu Kauranen