Alkusyksy on hyvää aikaa kerrata kesän antia ja suunnata katse loppuvuoteen. Kesän aikana tuli jälleen käytyä Asuntomessuilla. Kouvolan messuilla oli jälleen tehty omatoimisesti tai rakennusliikkeiden avulla pientalorakentamisen laadukasta työtä.

Syksyn koittaessa alkoivat jälleen useissa oppi­laitoksissa monen tulevaisuuden rakentamisesta kiinnostuneen tekijän ensimmäiset oppivuodet niin ammatilli­sissa oppilaitoksissa kuin ammatti­korkeakouluissa. Vuosien varrella monet ammattikorkeakoulun harjoittelijat eri vuosikursseilta ja erilaisin lähtökohdin ovat olleet harjoittelemassa työmaillani.

Elokuussa kävin taas ensimmäisen vuosikurssin oppilaan kanssa palaute- ja kehityskeskustelun harjoittelukaudesta ja sen tarkoituksesta opinnoissa. Samalla keskustelimme tulevasta seuraavaa harjoittelujaksoa silmällä pitäen.

Tutoroidessa nuorta tulevaa ammattilaista oppii myös itse. Mielestäni on tärkeää paneutua palautteen antoon huolella. Nämä keskustelut opettavat nuorille paljon. He ovat vastaanottavaisia ja arvostavat sekä muistavat varmasti pitkään hedelmälliset ensimmäiset työmaakeskustelunsa kokeneen syväammattilaisen kanssa.

Olen Kainuussa ohjausryhmän puheenjohtajana teknologia-alan koulutuksen kehittämisen yhteistyöhankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on edistää ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyön kehittämistä vastaamaan paremmin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Projektin kehittämisellä haetaan rakennuksille osaavia tekijöitä jo sen varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on siis löytää tuotannollisiin tehtäviin muun muassa kirvesmiehiä, sähkö­asentajia, putkiasentajia ja ilmanvaihto­asentajia.

Hankkeessa on mukana myös muita teollisuuden aloja, joilla on puute osaavista ihmisistä. Yritysten ja oppilaitosten yhteisenä päämääränä on tarjota nuorille mahdollisuus tehdä oman ammattinsa töitä jatkossa omalla paikkakunnallaan.

Uskon, että hyvällä työharjoittelujakson ohjauksella saadaan tuotannon osaajia paremmin myös työmaille. Ammattilaisista on tänään huutava pula vähän kaikkialla Suomessa. Ollaan siis kaikki rohkeita ja otetaan nuoret tulevaisuuden tekijät siipiemme suojaan heti alusta alkaen ja entistä vuorovaikutteisemmin.

Kannetaan kaikki kortemme kekoon, ja varmistetaan yhdessä rakentamisen ammattilaisten riittävyys työmailla.

Hyvää syksyä kaikille säiden suosimana!

Jukka Lintunen
RKL:n 3. puheenjohtaja