Edellisvuodelta peruuntunut TALK-keskustelu RKL:n ja ammattikorkeakoulujen rakennusalan koulutusvastaavien kanssa muuttui virtuaaliseksi. Maalis­kuiseen webinaariin tuli osallistujia 12 ammattikorkeakoulusta.

Vierailevana alustajana tilaisuudessa oli johtaja Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuri­ministeriön korkeakoulu- ja tiede­politiikan osastolta. Hän kertoi muun muassa koulutus­poliittisesta selonteosta ja esitteli ammattikorkeakoulujen läpäisyprosentit: 2013 – 2014 aloittaneista 58,1 prosenttia oli suorittanut rakennusmestaritutkintonsa viiden vuoden sisällä. Koko rakennusalan luku samasta ajanjaksosta oli 54,6 prosenttia. Ammattikorkeakoulut esittivät huolensa opiskelijoiden valmiuksien suuresta vaihtelusta.

Keskustelu ja tiedonvaihto oli vilkasta, ja RKL sai mahdollisuuden kertoa opintojen keskeytyksiin liittyvästä tutkimuksestaan. Myös ruotsin ja matematiikan tuki­opetus sekä puurakentaminen olivat esillä.
Seuraava kokous pidetään syksyllä Tampereella, jos tauti­tilanne sallii.