Harmaa talous
Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenyritysten (595 vastaajaa) arviot talonrakennusalan harmaan talouden kehityksestä 5 viimeksi kuluneen vuoden aikana vuosina 2009 ja 2014 tehdyissä kyselyissä, % vastaajista.