EK arvioi tämänhetkisen rakentamisen suhdannetilanteen olevan keskimääräistä suotuisampi. Myös tilaustilanne on hyvä, asuinhuoneistoja on myymättä vain vähän ja tuotantokapasiteetti on lähes täyskäytössä. Ammattityövoiman palkkaamisessa on ongelmia yli puolella kyselyvastaajista. Yleiset suhdanneodotukset ovat hienoisessa laskussa (saldoluku -10).

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK