Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi luonnehti RKL:n ja RIA:n Yrittäjä­päivässä ympäristöministeriön­ kaavoitus- ja rakentamislaki­luonnosta (KRL) ilmastolaiksi. Lakiesitys pyrkii voimallisesti hillitsemään ilmastonmuutosta. Esityksessä on lähes 400 pykälää, joilla­ pyritään ohjaamaan maankäyttöä ja raken­tamista entistä kestävämpään suuntaan. Tavoitteina ovat myös alan digitalisaation vauhdit­taminen ja lupakäytäntöjen sujuvoittaminen.

Rakennusmestareille ja -insinööreille esityksessä on vielä puutteita, joista liittomme huomautti joulukuun alussa päättyneellä lausuntokierroksella. Ammattikuntamme kokeneimpien jäsenten mahdollisuudet jatkaa toimessaan eivät saa heikentyä. Hyvän tavoitteen ei pidä johtaa ylimitoitettuun sääntelyyn.

Rakentaminen on Suomen talouskasvulle keskeinen toimiala. Uudenlaisten vastuiden määrittely ei saa olla sekavaa eikä hankaloittaa elinkeinotoimintaa. Monessa lainkohdassa on uudelleenmuotoilun ja -mietinnänkin paikka. Vaikutusarviointi on ollut monin paikoin vajavaista.

Vähähiilisen rakentamisen vaatimukset ovat jo täällä. Tuotekehitys on kiivasta, käytäntöjä parannetaan ja materiaalihukkaa torjutaan kekseliäillä kierrätysratkaisuilla. Elinkaariajattelu on tullut jäädäkseen, ja sen avulla suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös se, miten rakennusta pitää huoltaa ja päivittää pitkällä tähtäimellä.
On muistettava, että rakennus- ja kiinteistöalan päästöistä valtaosan aiheuttaa­ käytönaikainen energiankulutus. Tämän vuoksi vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on erityisen tehokas­ keino päästöjen vähentämiseen, ja siihen on myös suunnattu julkista rahoitusta. Kestävyys on liiketoiminnassa jo sääntö, ei poikkeus. Follow the money, sanotaan. Sijoittajat ovat jo pitkään tunnistaneet uusien­ ympäristö­teknologioiden tuottomahdollisuudet.

RKL:n on valvottava jäsentensä etua maailman – ja lakien – muuttuessa. Järjestömme voi parhaimmillaan auttaa lainsäätäjää nostamalla esiin lakiluonnoksen heikkoudet, jotka voisivat esimerkiksi pahentaa osaajapulaa. Hyvä tarkoitus ei vielä tarkoita hyvää sääntelyä.

Maria-Elena Ehrnrooth

PS. Päätoimittajan perhe­vapaan aikana viestinnästä vastaa Kimmo Collander kimmo.collander@rkl.fi.
Lue lisää RKL-uutisista.