Haminassa halutaan varmistaa, että nuoret mestarit oppivat myös koulun jälkeen itse työssä. Mentorointi otetaan haminalaisessa rakennusliike Rakennuspartiossa tosissaan.

”Eihän sitä alussa oikein mitään osannut koulun jälkeen. Isoimman opin mestarin tehtävistä olen saanut yrityksemme Turkian veljesten kainalossa”, Pekka Huovila sanoo suoraan. Tämä oli sen ajan mentorointia, vaikka hienoa termiä ei vielä tunnettukaan.

Pekka Huovila aloitti perinteisesti lapion varressa rakentamisen samassa yhtiössä. Mestariuran alussa häntä mentoroi Kyösti Turkia, joka oli saanut ohjausta harjoittelijan käsittelyyn.

”Helppo oli olla ja ottaa vastuuta, kun kollegoilta sai tukea päätöksenteolle. Meillä on talossa aina ollut hyvä vuorovaikutuskulttuuri, eikä meillä ole tyhmiä kysymyksiä”, Pekka Huovila painottaa.

Samoin kuin Pekkaa autettiin uran alussa, niin hän mentoroi nyt vuorostaan tänä keväänä valmistunutta Mikko Karjalaista. Mikkokin työskenteli yrityksessä ensin rakennusmiehenä. Nyt nuori mestarin alku valmistuu Lappeenrannan Saimian iltalinjalta mestariksi.

”On tärkeää jo opiskelujenkin kannalta, että työssä on mahdollisuus vuorovaikuttaa kokeneemman ammattilaisen kanssa”, Karjalainen tiivistää.

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Klami uskoo vahvasti mentorointiin. Yrityksessä on tällä hetkellä palveluksessa peräti 30 rakennusmestaria – osa kokeneempia, osa nuorempia.

Mentoroinnista yritykselle hyötyä

Mentoroinnista ei pelkästään hyödy aktori, vaan voittajien leiriin kuuluu myös mentorointia arvostava yritys. Uudet nuoret tekijät oppivat ja sitoutuvat yrityksen edustamaan tapaan toimia ja organisaation kulttuuriin.

Esimerkiksi Rakennuspartio on 57-vuotias perheyritys, jossa halutaan vaalia hyvän ja osaavan henkilöstön viihtymiseen yhteisössä. Yhtiössä työskentelevät Turkian veljekset (Osmo, Kimmo, Kyösti ja Veijo) ovat palvelleet yritystä yhteensä peräti sata vuotta!

”Kun hyvä vuorovaikutus on kunnossa, olen sitä mieltä että kumpikin voittaa”, Karjalainen tunnustaa.

Hän tuumaa, että kulttuurissa, jossa saa kysyä – poistetaan esteitä – ja parannetaan kaiken kaikkiaan ammattialaisten välistä kunnioittamista. Hyviksi koetut työtavat ja -menetelmät sekä ongelmanratkominen tulevat nopeammin tutuiksi.

Tällä hetkellä tuore ja kokenut mestari ovat samalla työmaalla 1939 valmistuneessa kerrostalon vaativassa kolmevuotisessa putkiremontissa. Mestarit saivat hyvän haasteen heti projektin alkuun, kuin ensimmäisen nousulinjan suunnitelma meni heti kärkeen uusiksi.

”Me jutellaan ihan koko ajan aikataulut, kuka tekee, sivu-urakoitsijoiden ohjaamisen – ihan kaikesta – kyllä siinä oppii”, Pekka Huovila kertaa.

Tiedon ja osaamisen siirtämistä

Mentorointi on vuorovaikutusmenetelmä, jossa tietoa ja osaamista siirretään kokeneemmalta ammattilaiselta kokemattomammalle.

Mentori on kokenut ammattilainen, joka jakaa kokemuksiaan työelämässä, avaa verkostojaan ja auttaa oppilastaan näkemään asioita uudessa valossa.

”Kun yritys on uudessa ja kenties vaikeassa tilanteessa, nuoremmilla asiantuntijoilla on paljon kysymyksiä. Tällöin tarvitsee luotettavaa keskustelukumppania”, mentoroitava tietää.

Aktori oppii parhaiten olemalla positiivinen, tiedonjanoinen sekä halukas saamaan opetusta ja ohjausta kokeneelta ammattilaiselta, mentorilta.

”Erittäin positiivinen kokemus, keskustelut ovat antaneet suuntaa omille.” Pekka Huoviala ja Mikko Karjalainen ovat kollegoita – kokeneempi mestari ohjaa nuorta leijonaa.