Talvi on taittumassa ja valoisuutta on tullut päivään lisää.

RKL:ssä on alkanut uusi strategia­kausi. Siihen sisältyvä jäsenen elinkaarimalli­ on mielestäni sopivan haastava tuode­n uuden­laista ajattelua toimintaamme. Elinkaarimalli kehitettiin ja ajettiin sisään­ viime vuonna hallitustyöskentelyssä, ja hallitus otti keskustelevassa toiminnassaan uuden strategian linjaukset käyttöön. Malli näkyy hyväksytyssä toiminta­suunnitelmassa, jossa painottuu toiminnan ja markkinoinnin eriyttäminen eri ­jäsenryhmiin. Kantavana mottona on ”RKL on olemassa jäseniään varten”.

Esimerkkinä uudesta jäseniin suuntaavasta toiminnasta on kevään jäsen­risteily. Mukaan ollaan ottamassa opiskelijoita, työssä käyvää ja työnsä tehneitä jäseniä. Verkostoidutaan, opitaan ja ­oivalletaan yhdessä. Halutaan kuulla kaikilta, millaista toimintaa ja yhdessä tekemistä halutaan, ja millaiseen tiedon ­janoon vastataan.

Uusi hallitus on järjestäytynyt ja täydentynyt kolmella uudella hallituksen ­jäsenellä, jotka tuntevat toiminnan, joten me jatkamme hyvällä tiellä.

Liittokokouksessa esitetyn mukaisesti RKL kartoittaa nyt yhdistysten tulevaisuuskyselyllä lähiaikojen näkymiä toimintaan, ja miten elinkaari­malli voidaan­ kussakin yhdistyksessä­ ottaa käyttöön. Useamman yhdistyksen alueelliseen toimintaan on nyt kanavoitu tukea omalla budjettirivillään. Toivottavasti syntyy uusia perinteitä ja yhteis­toimintaa yli yhdistysrajojen.

Yhteistoiminnallisuuteen liittyy myös se, että RKL ja RIA ovat viime vuoden ­aikana käyneet yhteisiä keskusteluja hakea­kseen toiminnalleen laajempaa vaikuttavuutta ja tehostaakseen näkyvyyttä­ ulospäin. Jo aloitettua koulutusyhteis­työtä tiivistetään entisestään, ja RKL:n koulutustoimikuntaan kutsutaan jatkossa myös RIA:n edustajia; opiskelijapuolella lisätään yhteistyötä. Tulevana kesänä kisaillaan yhdessä golfissa: näin saamme useamman sarjan täyteen, ja sopivasti lisää kilpailuhenkeä.

Yhteinen vaikuttaminen on tärkeää. Olemme ottaneet kantaa RIA:n ja RKL:n yhteisellä kirjeellä valtiojohdon suuntaan vaatimalla toimia taantumassa. Kannanotossa vedottiin kaavoituksen nopeuttamiseen, korjausrakentamisen tarpeellisuuteen ja väylärakentamisen panostamiseen.
RKL:n puheenjohtaja ja RIA:n puheen­johtaja ovat käytettävissä yhdistysten yhteisiin tilaisuuksiin, kun kalente­rit vain asettuvat. Ensimmäinen yhteistapaaminen pidetään Seinäjoen Pytin­ki-messuilla 24. maaliskuuta.

Rakentamisen laskusuhdanne tuo työttömyyttä myös työnjohtoon ja ohjaa jotkut hakeutumaan muille aloille.­ Kriittinen kysymys on, löytyykö tarpeeksi osaajia työn- ja projektijohtoon tai suunnitteluun, kun suhdanne kääntyy ylöspäin. Toisaalta taantuma voi vaikuttaa tulevien opiskelijoiden halukkuuteen hakeu­tua alalle. Meidän on viestittävä luottamusta tulevaan, sillä käänteet ovat alalla nopeat myös hyvään suuntaan.

Hyvää kevättä aurinkoisin mielin! Ollaan parempia huomenna kuin tänään.

t. Jukka

Jukka Lintunen
RKL:n puheenjohtaja