Wikipedian mukaan mentoroinnin juuret juontuvat Kreikan mytologiasta. Ithakan kuningas, sotapäällikkö Odysseus, pyysi ennen lähtöään ystäväänsä Mentoria huolehtimaan pojastaan Telemakhoksesta. Mentor kasvatti, opetti ja neuvoi poikaa useiden vuosien ajan. Myöhemmin samat roolit tulivat mukaan työelämään erityisesti käsityöläisillä. Silloin puhuttiin mestarikisälli-asetelmasta ja sama perinne elää nykyisinkin. Suomessa henkilöstön kehitysmenetelmäksi mentorointi saatiin korkeakouluihin 1980-luvulla.

Jotta mentoroinnin edellytykset täyttyisivät, tarvitaan mukaan luonnollisesti myös mentoroitava eli aktori. Olemme rakennusalalla puhuneet paljon mentoroinnin tärkeydestä ja peräänkuuluttaneetkin usein vapaaehtoisia mentoreita ja aktoreita.

Tietoa ammattikunnastamme löytyy vaikka millä mitalla ja loistavia mentoreita olisikin käytössä. Yllättävän ongelman on kuitenkin muodostanut se, ettei aktoreita ole löytynyt oletuksista huolimatta. Varsinkin ammattikorkeakoulusta juuri valmistuneelle tämän tyyppinen ”hiljaisen” tiedon siirtotapa vaikuttaisi ainakin itsestäni ihanteelliselta tavalta toimia.

Porin Rakennusmestarit ja -insinöörit lähtivät kehittämään asiaa Hanhiniemen Ollin johdolla. Mukaan lähti iso rakennusliike, jonka johtavat henkilöt ymmärsivät varsin nopeasti asiasta saatavat hyödyt nuorien mestarien ammattitaidon lisääntymisenä. Mentorointiohjelma laadittiin yhdessä ja osa-alueiksi muodostui neljä pääteemaa: 1. työmaan sisäiset asiat, 2. suunnittelijan asiat, 3. viranomaisten asiat sekä 4. työmaan valvonta ja rakennuttajan asiat.

Kaikki mentorit löytyivät helposti yhdistyksen jäsenistä ja heidän ammattitaitonsa kyseisistä aiheista mitataan useissa vuosikymmenissä.

Tilaisuudet aloitetaan aina mentorin alustuksella kulloiseenkin teemaan. Keskeinen osa sisältöä on kuitenkin osapuolten välinen keskustelu, jossa voidaan pöydälle nostaa kokemuksia ja oikeita työssä vastaan tulleita tilanteita. Tämä antaa aktorille mahdollisuuden saada aitoa tukea johonkin ajankohtaiseenkin asiaan. Jokainen tilaisuus päätetään vetämällä yhteen keskusteluissa esiin nousseet asiat.

Mentoroitavia on tilaisuudessa useampia, kuitenkin enintään viisi, ja kokoonpano voi muuttua teeman mukaan. Palaute mentorointiohjelmasta kokonaisuudessaan saadaan loppuvuodesta. Odotukset kuitenkin ovat kuitenkin ”pulpetin” molemmilla puolilla korkealla.

Toivottavasti innostutte muuallakin kokeilemaan vastaavaa tapaa mentoroida kuin meillä Porissa. Mikäli teillä on jo kokemuksia tämäntyyppisestä toiminnasta, niin kuulisin siitä mielelläni lisää. Yhdistystoiminnan osalta kesä on lomailun aikaa ja kokouksia ei juuri pidetä. Toivottavasti kuitenkin toimitte yhdistyksissä aktiivisesti kesälläkin esimerkiksi kesäteatteriretkien, kesäjuhlien, golfkisojen tms. merkeissä.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille, Kalajoella nähdään elokuussa!

Juhani Kukkakorpi

RKL:n III puheenjohtaja

Kuva Jari Kostiainen