Oikea osaaminen konkretisoituu nuorelle hitaasti, toteaa katusuunnittelussa esimiestehtäviin edennyt Hamilkar Alava Bergroth. Esimiehen on hyvä tunnistaa tämä nuoren alaisen kehitysvaihe.

Epävarmuuden tunne uran alussa on jäänyt diplomi-insinööri Hamilkar Alava Bergrothin mieleen. Kokemuksen kartuttua hän tietää noiden tuntemusten olevan olennainen osa työntekijän ja esimiehen kehittymistä.

”Johtamiseen opitaan ja johtajaksi kehitytään. Ja se vie aikaa ja pitää hyväksyä. On muistettava omat rajansa ja se, että johtajan vastuu ja tehtävä eivät tarkoita sitä, että osaisi kaiken”, hän tiivistää kokemuksiaan.

Alava Bergroth työskentelee A-Insinöörien katusuunnittelun aluevastaavana Espoon toimipisteessä.

Vastuuseen oppiminen alkoi hänellä jo opiskeluaikana Alepan vuorovastuullisena. Sen ohella Alava Bergroth pitää kouluttautumisessaan hyvinä askelina opiskeluajan vapaaehtoistehtäviä fuksimajurina ja Polyteekkarimuseon intendenttinä. Hän arvioi johtamisen erot vapaaehtoisissa ja työympyröissä aika vähäisiksi.

”Vapaaehtoisissa porukan johtaminen on jopa hankalampaa, kun käytettävissä ei ole sanktioita eikä suoraa käskyvaltaa. Kaverit on saatava arvostamaan annettuja tehtäviä ja ryhmään kuulumista. Vapaaehtoisporukankin vetäjällä pitää olla hyvät viestintätaidot. Niitä taitoja olen voinut hyödyntää”.

Yllättävänä vaiheena Alava Bergroth muistaa hyvin sen epävarmuuden, jonka hän koki pari vuotta valmistumisensa jälkeen. Toki hän tiesi, että koulu antaa vain pohjan, jotta ymmärtää suunnilleen, mistä on töissä kyse. Oikea tekeminen kuitenkin konkretisoituu nuorelle hyvin hitaasti.

”Olen keskustellut kavereiden kanssa tästä epävarmuuden tunteesta ja oman osaamisen riittämättömyydestä. Ajatus siitä, kuuluisiko minun osata enemmän ja paremmin, hiipii tehtävien vaikeutuessa helposti mieleen. On tärkeänä, että esimiehet tunnistavat alaisissaan tämän vaiheen ja reagoivat siihen ajoissa antamalla tukea. Luotto omiin taitoihin kohenee tekemällä, ja sitä nopeuttaa opiskeluajan työharjoittelu”.

Esimiestehtäviin asteittain

Kiinnostus autoihin ja liikenteeseen Alava Bergrothilla oli syntynyt jo lapsena. Hän osasi jo ennen kouluikää ulkoa Helsingin joukkoliikennekartat. Koulussa hän innostui luonnontieteisiin, ja kemistin ura oli pitkään tavoitteena.

Abivuonna hänelle selvisi, että liikennesuunnittelua voi opiskella yliopistotasolla, ja se ratkaisi opiskelupaikan. Aallossa hän määrätietoisesti suuntautui nimenomaan tie- ja liikennetekniikkaan.

Johtamiskoulutus ei kuulunut Alava Bergrothinkaan opinto-ohjelmaan Aalto-yliopistossa, joten johtamisen oppi on tullut tutuksi kantapään kautta. A-Insinööreissä perehdyttäminen alkoi hyvinkin yksinkertaisista tehtävistä.

”Valmistautuminen uusiin tehtäviin syntyy pikkuhiljaa. Minulle on aina muistutettu, että voin tulla kysymään, jos en pääse hommassa eteenpäin. Alussa on oltava nöyrä oman osaamisensa kanssa.”

Aluksi hänen tehtäväkseen annettiin tiimipalaverien vetäminen ilman varsinaista esimiesvastuuta ja kehityskeskusteluja, ja vuoden kokeilun jälkeen alkoi sitten kevyt sisäänajo tehtävään koko laajuudessaan.

Johtamisen eri sektorit, henkilöjohtaminen, tekniset toteutukset ja taloudellinen vastuu, kuormittavat tehtävään astuvaa aina rankasti.

”Perehdyttämiseni sujui hyvin, ilman kertarysäystä. Esimerkiksi asiakasmyyntityön voi sanoa kuuluneen epämukavuusalueeseeni, mutta sitkeän tekemisen kautta tunnen kehittyneeni. Nykyisin viihdynkin niissä kontakteissa.”

Itseohjautuvuudessa on eroja

Konsulttitoimisto tarjoaa johtamistaitojen kehittämiseen säännöllisesti esimieskoulutusta ja ryhmävalmennusta. Jos lisätarvetta tuntuu olevan, sitä voi hankkia talon ulkopuoleltakin.

”Mielestäni yksi johtamisen perus­asioista on ymmärtää ihmisten yksilöllisyys. Pitää tuntee henkilöt ja se, miten lähestyä heitä. Toiselle voi sanoa suoremmin ja toiselle taas pehmeämmin, ei liian henkilökohtaisesti. Olen saanut alaisiltani palautetta, että pidän hankkeiden lankoja liikaa käsissäni enkä jaa kaikkea tietoa. No, miksipä en jakaisi, jos tieto kiinnostaa toisia – jos panttaamiseen ei ole mitään erityistä syytä”.

Yksilöllisyys korostuu Alava Bergrothista erityisesti ihmisten itseohjautuvuudessa. Toisille riittää työnohjaukseksi karkea yleissuunnitelma. Toiset taas tarvitsevat yhteisiä pohdintoja esimiehensä kanssa ensi viikon etenemisestään, joskus seuraavastakin päivästä.

”Lähiohjausta haluava voi kokea jäävänsä ilman tarvitsemaansa tukea itse­ohjautuvuutta väärin korostavan esimiehen alaisena. Seurauksena voi helposti olla työuupumus, jonka ihmiset ovat hyviä kätkemään työyhteisössä, jossa on luottamukselliset välit. Uupunut on pidettävä arjessa mukana, ja lyhennetty työviikko voi olla kotiin jäämistä parempi vaihtoehto.”

Tehokasta etätyötä koronaviikoillakin

Keväällä 2020 koronapandemia on tuonut esimiestyöhön uudet haasteensa. Koska etätöitä oli yrityksessä jo harjoiteltu, ovat suunnittelujärjestelmät mahdollistaneet tehokkaan työskentelyn koronakriisin rajoitustenkin aikana.

”Pidän yhteyttä tiimiini pari kertaa viikossa, ja muutenkin rutiinit rullaavat. Etäkahvitauotkin ovat meillä iltapäivisin ohjelmassa.”

”Työtilanteessamme ei nyt näy häi­riöitä, vaikka jotkut infrahankkeet voivat aikanaan siirtyä. Ainakin tiimimme käynnissä olevat projektit jatkuvat normaalisti.”

 


Hamilkar Alava Bergroth

32-vuotias.

Diplomi-insinööri, Aalto yliopisto, Tie- ja liikennetekniikka, 2015.

Ura:

  • Vuodesta 2013 A-Insinöörit Oy:ssä. Aluksi harjoittelija ja sitten suunnittelija.
  • Vuodesta 2018 alkaen projektipäällikkö ja pääsuunnittelija, viime vuodesta lähtien myös aluevastaava.
  • 2011–2013 työnjohtoharjoittelijana YIT Rakennus Oy:ssä.

Harrastukset: pöytäroolipelit (etänäkin), oluen keittely, pistooliammunta ja uinti.

Perhe: vaimo ja lapsi.


Vinkit esimiehille:

  • Muista yksilöllisyys. Sama johtamistyyli ei sovi kaikille, eikä esimerkiksi itseohjautuvuuden korostaminen ole aina avain onneen. Opi tuntemaan tiimiläistesi tarpeet.
  • Nuorena esimiehenä ei tarvitse olla kaiken ammattilainen. Varmista, että saat omalta pomoltasi kaipaamasi tuen.
    Kehityskeskustelut ovat myös johtajaa varten. Voit oppia lisää tiimiläisistäsi ja saada palautetta omasta toiminnastasi.
  • Muista kuitenkin pitää keskustelu­yhteys auki vuoden ympäri.

Teksti Risto Pesonen, kuvat Johanna Rontu