Oulun kauppahallin vanha loisto värimaailmoineen tuotiin esiin samalla, kun esimerkiksi talotekniikka uusittiin mittavassa peruskorjauksessa. Vaativa kohde valmistui etuajassa ja ilman virheitä.

120-vuotias kauppahalli on Oulun tuttuja maamerkkejä ja valtakunnallisesti arvokas rakennus. Kiviperustus, punatiilirunko
ja puupalkein toteutettu katto ovat aikakauden halleille tyypillisiä, osin yllätyksiä tuottavia ratkaisuja.

”Alun perin ei ollut täyttä varmuutta perustusten kiviladelmien ja kivijalan kunnosta. Ne olivat säilyneet hyvin, ja niitä tuettiin paikallisilla betonivaluilla”, kertoo korjausurakkaa hoitavan KTC-Groupin toimitusjohtaja Pasi Rytkönen.

Lattian alle sijoitettiin vesi- ja viemäriputkistoja sekä ilmanvaihdon poikittaisyhteydet. Kaukolämmön lämmönsiirtimet vaihdettiin, sillä halli oli aikaisemmin kesäisin kuuma ja talvisin kärsittiin vedosta. Kauppahallin puurakenteiset myyntilooshit kunnostettiin periaatteena ennemmin paikata kuin tehdä uutta.

Omat haasteensa Oulun kauppahallin peruskorjaukseen toivat vanha rakennetekniikka, tilanpuute ja kirjava korjaushistoria. Puurakenteiset myyntilooshit kunnostettiin.

”Vanhojen arvorakennusten kohdalla suunnittelutyötä on paljon, ja ulkonäköön tulleet muutokset harkittiin tarkoin. Uusi tekniikka kuuluu käytössä olevaan taloon, ja se tuo yleisilmeeseen yhden aikakerroksen lisää”, sanoo arkkitehti Weikko Kotila.

Kotila on toiminut Oulun kauppahallin korjaustyössä pääsuunnittelijana.
Työpäällikkö Ari Tihinen kertoo, että korjaustyölle oli leimallista sekä vanha rakennetekniikka että tilanpuute. Tontti on pieni ja vanhat rakenteet kapeine ovineen hidastivat työtä.

”Työmaa on ollut mielenkiintoinen, kun taloa on korjailtukin eri aikakausina. Ajoittain on täytynyt miettiä, miltä ajalta kukin toteutus on peräisin. Valmistuminen pari viikkoa etuajassa ja nollavirheluovutus olivat iloinen loppu projektille.”

Oululainen KTC Group on suuntautunut haastavien kohteiden korjausrakentajaksi. Sen erikoisalaa ovat peruskorjaus- ja saanerausurakointi sekä vaikeiden sisäilma- ja kosteusvauriokohteiden korjaus.

Teksti Lauri Lehtinen, kuvat Vesa Ranta