Sipooseen rakennettava S-ryhmän uusi logistiikkakeskus on valmistuessaan logistiikka-automaatioltaan ja kiinteistötekniikaltaan Euroopan modernein. Maailman mittakaavassa on ainutlaatuista, että 3,4 miljoonan kuutiometrin rakennus lämmitetään ja jäähdytetään lähes kokonaan uusiutuvalla energialla.

Hankkeen mittakaavaa kuvaa, että sen kautta tulee kulkemaan lähes 40 prosenttia Suomen elintarvikkeista, ja rakentamisen työllisyysvaikutus on noin 8 000 henkilötyövuotta.

Katon rajassa työskenteleviä talotekniikka-asentajia on alhaalta vaikea erottaa, kun hallin vapaa korkeus on 22 metriä. Heidän työskentelyssään huomion kerää ensimmäisenä se, että harvalla työmaalla näkee kolme suurta henkilönostinta aivan vierekkäin – ja tällä työmaalla erilaisia henkilönostimia on joka puolella.

”Työmaalla ovat esimerkiksi kaikki korkeat 25 metrin saksinostimet mitä Suomesta suinkin löytyy”, hankkeen projektinjohtourakoitsijana toimivan Skanskan ja Lemminkäisen muodostaman Freeway-työyhteenliittymän vastaava mestari Seppo Manninen sanoo.

Työmaan kokonaisvahvuus on tällä hetkellä noin 560 henkeä.

”Työmaahenkilöstöstä reilut 200 on talotekniikka-asentajia. Valtaosa korkeiden hallien talotekniikka-asennuksista tulee lähelle kattoa”, Manninen sanoo.

SOK:n tytäryhtiö Inex Partnersin käyttöön tulevan S-ryhmän uuden logistiikkakeskuksen rakentaminen on itsessään vaativa logistinen taidonnäyte. Logistiikkakeskuksen mittakaava on joka suhteessa huikea: sen pinta-ala on lähes 200 000 m² ja tilavuus 3,4 miljoonaa m³.

Hallien suuri korkeus lisää sisävalmistustöiden ja taloteknisten asennusten vaativuutta. Ennen sisätöihin pääsyä työmaalla oli puolestaan sovitettava yhteen 8 000 elementtikuljetuksen rekkaralli eri puolilta Suomea sijaitsevilta elementtitehtailta ja suuria autonostureita asentamaan 22 metrin pituisia betonipilareita, enimmillään 24-metrisiä jännebetonipalkkeja, julkisivujen sandwich-elementtejä, yläpohjan TT-laattoja ja osassa rakennusta olevien välipohjien ontelolaattoja.

Automaatio ja hiilitase maailman kärkeä

”Betonimestarien ja Lujabetonin muodostaman yhteenliittymän noin 17 000 betonielementin toimitus on kaikkien aikojen suurin elementtitoimitus Suomessa”, tilaajan projektinjohtajana toimiva rakennuttajapäällikkö Juha Äijälä SOK Kiinteistötoiminnoista kertoo.

Hankkeen suuren koon sijaan hän haluaa kuitenkin painottaa uuden logistiikkakeskuksen edistyksellisyyttä ja koko hankkeen vastuullisuutta, mikä näkyy esimerkiksi ympäristönäkökulman huomioimisena aivan uudessa laajuudessa. Kiinteistölle on myönnetty jo suunnitteluvaiheen osalta Breeam-luokitus Excellent.

”Valmistuessaan logistiikkakeskus edustaa logistiikka-automaatioltaan maailman kärkeä ja tehostaa merkittävästi S-ryhmän logistiikkatoimintoja. On ainutlaatuista, että näin suuri hanke toimii valmistuessaan lähes kokonaan uusiutuvalla energialla ja erittäin alhaisilla hiilidioksidipäästöillä. Hankkeessa on kehitetty maailmanluokan innovaatioita esimerkiksi uusiutuvan energian hyödyntämiseen”, Äijälä mainitsee.

Logistiikkakeskuksen tarvitseman lämpöenergian tuotantoon ja mukavuusviilennykseen käytetään ensisijaisesti geotermistä energiaa, jota varten kallioperään on porattu yli 300 maalämpökaivoa. Kohteesta tulee samalla Suomen suurin maalämpövoimala. Toissijaisesti lämmitysenergiaa saadaan pelleteistä, ja kolmas uusiutuva energialähde on S-ryhmän yhteisyrityksen tuulivoimaloissa tuotettava tuulisähkö, josta saadaan tilojen viilennykseen tarvittava energia.

Erilaisia elintarvikkeita varten kiinteistössä on lämpötilavyöhykkeitä pakkasen lisäksi +2, +4, +6 ja +8 astetta.

”Kun jokaisessa vyöhykkeessä lämpötilan, kosteuden ja esimerkiksi hedelmistä lähtevien kaasujen hallinnan on pysyttävä tarkasti määritellyissä rajoissa, tarvitaan olosuhteiden hallintaan erittäin pitkälle kehitettyjä taloteknisiä järjestelmiä ja kiinteistöautomaatiota”, Juha Äijälä toteaa.

Tietomallinnuksen laaja hyödyntäminen palkittiin

Projektijohtaja Risto Seppänen työyhteenliittymä Freewaysta korostaa pitkälle viedyn projektin- ja tiedonhallinnan sekä tietomallinnuksen keskeistä roolia hankkeen valtavan palapelin kaikkien osien ja aikataulujen yhteensovittamisessa.

Seppäsen mukaan Skanska ja Lemminkäinen ovat koonneet hankkeeseen parhaan projektinhallinnan osaamisensa.

”Tietomallinnusta on hyödynnetty suunnittelun lisäksi myös toteutuksessa hyvin kattavasti ja monipuolisesti, mistä osoituksena on infra- ja teollisuusrakentamisen sarjan voitto Tekla BIM Awards -kilpailussa”, Seppänen kehaisee.

Raati kiinnitti tällä kertaa erityistä huomiota projektiryhmän yhteistyöhön ja tiedolla johtamiseen. Raadin mukaan tässä valtavassa hankkeessa on hyödynnetty mallinnettuja tietoja määrätietoisesti ja hyvässä yhteistyössä osapuolten kesken. Lisäksi mallia on hyödynnetty elementtituotannon suunnittelussa ja seurannassa, logistiikassa ja työmaan ohjauksessa.

Hankkeen ilmoittivat kilpailuun Työyhteenliittymä Freeway, SOK Kiinteistötoiminnot ja Sweco Rakennetekniikka Oy.

”Suuressa kohteessa on erittäin kätevää, kun työnjohto pääsee työmaalla liikkuessaan suoraan tietomalliin esimerkiksi tabletilta ja voi tarkastella tarvittavan kohdan suunnitelmia sekä olla yhteydessä suunnittelijaan ilman että täytyy lähteä aina välissä työmaatoimistoon. Näin säästyy merkittävästi aikaa ja toiminta tehostuu sekä virheiden määrä vähenee”, Seppänen kuvailee.

Rakennuksen kestettävä kovaa käyttöä 24/7

Tietomallinnus helpottaa myös lukuisten teknisten järjestelmien ja rakenteiden törmäystarkasteluja sekä eri työvaiheiden ja rajapintojen yhteensovittamista.

”Logistiikka-automaatio näkyy mallissa erikseen, ja sen rajapinnat esimerkiksi kiinteistön sähkö- ja sprinkleriasennusten kanssa on mallin avulla huomattavasti helpompi hahmottaa kuin tavallisista piirustuksista”, Risto Seppänen mainitsee.

Juha Äijälän mukaan logistiikkakeskuksen rakentaminen työllistää välillisine vaikutuksineen lähes 8 000 henkilötyövuotta, ja logistiikka-automaatio tämän lisäksi useita tuhansia henkilötyövuosia.

”Kun viidessä vaiheessa rakennettava logistiikkakeskus on luovutettu kokonaan käyttöön, 250 lastauspaikalle ajaa päivittäin 600 rekkaa. Keskus on kovassa käytössä 24 / 7, ja siksi esimerkiksi betonilattioiden kulutuskestävyyteen ja sähkönsyötön varmistukseen kiinnitetään erityistä huomiota.”

Hän kertoo, että hankkeen rakentaminen on sujunut täysin suunnitelmien mukaan, mutta ennen kuin rakennuslupa saatiin, kaikista vaiheista ja sopimuksista valitettiin.

”En kannata valitusoikeuden rajoittamista, mutta valitukset pitäisi käsitellä nopeammin. Pitkät käsittelyajat ja jotkut määräysten kohtuuttomat vaatimukset aiheuttavat suurta haittaa koko yhteiskunnan kehitykselle. Pidän esimerkiksi suurena ympäristötekona sitä, että alueella on käsitelty kaikkiaan 1,5 miljoonaa kuutiota maa-ainesta, joka käytetään kaikki paikan päällä. Silti esimerkiksi murskausluvan saaminen oli erittäin vaikeaa. Jos maa-ainekset olisi pitänyt ajaa käsiteltäväksi ja murskattavaksi muualla, rekkaralli olisi ollut valtava ja siitä olisi aiheutunut huomattavasti suurempaa haittaa ympäristölle”, Juha Äijälä huomauttaa.

PTDC-logistiikkakeskus

 • Tilaaja: KOy Sipoon PT-logistiikkakeskus
 • Projektin johto: SOK kiinteistötoiminnot
 • Käyttäjä: Inex Partners Oy
 • Projektinjohtourakoitsija: Työyhteenliittymä Freeway
 • Työmaavalvonta: Projektipalvelu Tila Oy
 • Pää- ja Arkkitehtisuunnittelu: Parviainen Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
 • LVIA-suunnittelu: Ramboll Finland Oy
 • Sähkösuunnittelu: Projectus Team Oy
 • Geotekninen suunnittelu: Pohjatekniikka Oy
 • Liikennesuunnittelu: Sito Oy
 • Kylmäsuunnittelu: RE-Suunnittelu Oy
 • Rungon ja kellarien betonielementit, teräsristikoiden asennus: Betonimestarit Oy / Lujabetoni Oy
 • Hyllyjärjestelmätoimittaja: Witron
 • Geo-energiaurakoitsija: Tom Allen Oy
 • Kylmälaitostoimittaja: Adven Oy

Teksti Sampsa Heilä, kuvat Kari Hautala