Rakennussektorin osaaja­pula uhkaa kärjistyä tulevina vuosina. Nimen­omaan oikean­laisesta ammatti­osaamisesta on hälyttävän suurta niukkuutta. Siksi alan koulutusta on lisättävä ja työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä.

Rakennusalan yrityksistä peräti yhdeksän kymmenestä­ kokee, että avoimiin työpaikkoihin on tulijoita, mutta oikeanlaatuista ammatti­osaamista on liian harvalla. Syitä työnantajat löytävät niin hakijoiden työkokemuksesta, koulutuksesta kuin työhön ja työpaikkaan liittyvistä odotuksistakin.

Nyt jopa joka viides alan työpaikka jää täyttämättä, Rakennusteollisuus RT kertoo osaamistarveselvityksen tuloksista.
RT teetti selvityksen rakennusalan osaamistarpeista yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeino­ministeriön kanssa. Innolink Research Oy:n toteuttamaan selvitykseen liittyi kysely, johon vastasi 459 rakennusteollisuuden yritysten edustajaa 382 yrityksestä.

Osaajapula on kroonistunut

Rakennusalan osaajapula on jo vuosia ollut Suomessa kärjistyneempi kuin muissa EU-maissa. Kotimainen ammattityövoiman tarjonta näyttää jatkuvan niukkana pitkälle tulevaisuuteen. Samaan aikaan alan töiden määrä kasvaa.

”Tulevaisuudessa rakennusalan tarvitseman työvoiman osuus työvoimasta kasvaa entisestään, sillä kaupungistuminen, kasvava korjausrakentamistarve ja rakennetulle ympäristölle asetetut kestävyystavoitteet tuovat rakentajille töitä. Selvityksen perusteella 76 prosenttia yrityksistä arvioi työvoiman tarpeen kasvavan jatkossa, 29 prosenttia vieläpä merkittävästi”, sanoo RT:n työvoima- ja koulutuspolitiikka-asioista vastaava yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen järjestön tiedotteessa.

Valmistumisprosentin noustava

Pelkkä nykyisten työtehtävien käytännönläheinen osaaminen ei yksinään riitä vuosiksi eteenpäin. Ala muuttuu ja ­kehittyy jatkuvasti, ja samalla osaamistarvekin elää.

”Entistä korkeatasoisempi rakennusalan koulutus kaipaa resurssien lisäystä ja oikeanlaista keskittämistä sekä entistä tavoitteellisempaa yhteistyötä eri korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten välillä.­ Valmistumisprosenttia on saatava kor­keammaksi”, luettelee YIT Oyj:n henkilöstöpäällikkö Timo Piili.

Rakennusalan harmina ovat myös opintojen suuret keskeyttämismäärät. Opintojen venymisen ja keskeyttämisen syitä ja tilanteen korjaamiskeinoja on tänä vuonna kartoitettu RKL:n ja e2 Tutkimuksen yhteistyönä osana Mestarin elinkaarimalli -hanketta (Mestari & insinööri -liite 3/2021). Laaja kyselytutkimus oli suunnattu ammattikorkeakoulujen rakennusmestarilinjan opiskelijoille.

Lisää opetusresursseja

Osaamisvajeen ratkaisuksi RT ehdottaa selvityksen pohjalta järeitä keinoja: koulutus- ja opetusresurssien lisäämistä sekä koulutuksen sisältöjen muokkaamista.

Lisäksi osaajia tarvitaan entistä enemmän ulkomailta.

”Suurin osa ulkomaista työvoimaa käyttävistä yrityksistä sanoo, että kyse ei ole palkkatasosta, vaan kotimaisia osaajia ei ole tarjolla riittävästi, tai heiltä puuttuu tarvittavaa osaamista”, Pakkanen­ ­sanoo.

Teksti Martti Ristimäki Kuva Adobe