Raide-Jokerin rakennus­hankkeessa minimoidaan puroihin kohdistuvat toimenpiteet ja kunnostetaan uomia.

Purojen kunnostus on osa tämän päivän infrarakentamista. Purojen arvostus on kasvanut. Enää puroja ei oikaista eikä perata, vaan luonnolliset mutkat, kosket ja kutusoraikot palautetaan.

Kun Raide-Jokeria rakennetaan Helsingissä ja Espoossa, hankkeessa kunnostetaan useita sen vaikutuspiirissä olevista puroista.

”Puroihin kohdistuvat toimenpiteet on pyritty suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että vesistövaikutukset pysyvät minimissään”, kertoo Raide-Jokerin ympäristöasiantuntija Niina Salojärvi.

Esimerkiksi taimenen kutu­aikana syksyllä ei tehdä purojen­­ ­läheisyydessä sellaisia töitä, jotka samentaisivat vettä.

Myös työmaavesistä huolehditaan. Niistä erotetaan kiinto­aineet sekä mitataan ja käsitellään epäpuhtaudet ennen puroon johtamista.

”Virtavesien hoitoyhdistys ­Virholta saimme hyviä neuvoja­ ja­ opastusta, miten rakennetaan ­kaloille sopivia elinympäristöjä.”

Raide-Jokerin allianssissa suunnittelijoina toimivat Ramboll­ ­Finland Oy, Sitowise Oy ja Sweco.­ NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy urakoivat hankkeen. ­Tilaajina ovat Helsingin ja Espoon kaupunki sekä Helsingin kaupungin­ liikelaitos. Raide-Jokerin liikennöinti alkaa vuonna 2024.

Raide-Jokeri palautti työmaan vieressä 20 metriä putki­tettua Mustapuroa avouomaksi mutkineen ja ­virtapaikkoineen.

Meritaimenet uivat yläjuoksulle

Helsingin Pitäjänmäentiellä Mätäoja vapautetaan vanhasta siltarummusta. Itse silta uusitaan, ja kalat­ pääsevät uimaan vapaasti maapohjassa. Sillan ali rakennetaan myös puroa myötäilevä kävely- ja pyöräily­reitti.

Haaganpuron meritaimenet­ puolestaan liikkuvat pian latvavesiä kohti, kun pahimmat esteet­ poistuvat muun muassa Raide-­Jokerin kohdalta Pirkkolassa. ­Puron putkitettu osa siirretään avouomaan, joka virtaa uudessa hulevesipuistossa. Sinne luodaan mahdollisimman luonnonmukaiset olosuhteet mutkittelulla, vaihtelevilla virtausnopeuksilla, suvannoilla ja kutupaikoilla.

Viikinojan olosuhteet heikkenevät hieman, kun puro joutuu rumpuun vasta valmistuneen raidesillan alituksessa. Sen sisään tehdään kuitenkin kapea polku saukoille ja muille piennisäkkäille raiteiden ali.

Märkää savea ja hämärä taival

”Mustapuron kohdalla Itäkeskuksessa on varmasti Raide-Jokerin haastavin puron ylitys. Työmaa on ahdas, kunnallistekniikkaa siirretään paljon ja laattakehäsilta on teknisesti vaativa rakenne. Lisäksi purovesiä pitää hallita luonnon­ympäristöä kunnioittaen. Maa­perä on kaiken lisäksi märkää savea”, kertoo työmaapäällikkö ja aluevastaava Jussi Silvo YIT:stä.

Mustapuro virtaa Kontulasta Vartiokylänlahdelle asuinalueiden, puistojen ja niittyjen läpi. Virho on palauttanut sen koskiin talkoovoimin kiviä ja soraa, jotka parantavat taimenten, kasvien­ ja hyönteisten elinympäristöjä.

Pikaraitiotie kulkee Varikkotien, metron ja Itäväylän rinnalla ja ylittää Mustapuron laattakehäsillalla, jonka rakentaminen oli vauhdissa syksyllä.

Kalat rakentajien sylissä

”Vaikka putket ovat kaloille stressaavia, niiden uintia voi helpottaa teräksisellä ruttuputkella tai putken sisään asennettavilla rakenteilla”, kertoo neuvonantajana toiminut Virhon Mustapurovastaava Jouni Simola.

”Toisaalta kalat viihtyvät putkissa, koska niissä on hämärää ja ne tuntevat siellä olonsa turvalliseksi.

Mustapurosta ja sen kaloista on tullut sydämenasia rakentajille. Kun puro ohjattiin uudelle reitille kesällä, muutamia taimenia jäi lätäköihin vangiksi. Muutama maarakentaja nosti ne varovasti syliinsä ja siirsi takaisin puroon.

Raide-Jokerin rakentamisessa­ on ollut tärkeää, että Mustapuro virtaa jatkuvasti työmaan halki rakentamisesta huolimatta. Niinpä syksyllä ainakin muutamat taimenet rakensivat kutupaikkoja työmaan yläpuolella.

Lisää aiheesta virho.fi/kunnostuksen-toteuttaminen

Teksti Riitta Malve, kuvat YIT Suomi Oy