Rakennusinsinööri Mikko Kupari valmistui Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennesuunnittelulinjalta vuonna 2003. Valmistumisensa jälkeen Mikko aloitti työt isänsä perustamassa Insinööritoimisto Juha Kuparissa rakennesuunnittelijana.

”Katsoin viisaimmaksi tehdä kaikki opiskeluaikaiset työt ja harjoittelut vieraan palveluksessa. Reissu Kværner Masa Yardsin Rostockin telakalla jäi mieleen”, Mikko Kupari kertoo.

Täyden palvelun rakennesuunnittelua

Juha Kupari Oy palvelee kaikkia asiakkaita, olipa kyse omakotitalosta, kauppakeskuksesta, kerrostalosta tai teollisuuskiinteistöstä. Yrityksen henkilökunnan monipuolinen osaaminen pääsee hyvin oikeuksiinsa, kun ei olla keskitytty vain tietynlaisten rakennusten suunnitteluun.

”Teemme kaiken aikaa myös valvojan ja vastaavan työnjohtajan töitä sekä tilaajan edustajana rakenteiden toteutuksen tarkastuksia, myös rakennusvalvonnat usein ”nakittavat” rakennesuunnittelijan tarkastamaan suunnittelemansa rakennuksen runkorakenteet”, Kupari toteaa.

Tietotaidon siirtyminen on turvattava

Lämmöneristysmääräykset ovat jo nyt erittäin tiukat, mikä tarkoittaa entistä suurempia vaatimuksia suunnitteluun, työnjohtoon ja toteutukseen. Passiivitalojen kohdalla materiaalien ja työn laadun on oltava moitteettomia, jotta rakenne toimisi ongelmitta. Rakennusfysikaalinen suunnittelu on yksi tärkeimmistä talopuolen suunnittelun osa-alueista.

Mikko Kupari miettii, miten suunnitelmissa esitetyt asiat saataisiin varmimmin menemään rakennustyömaalle toteutukseen asti. Vanhemman kokeneen ammattimiehen osaaminen olisi saatava siirretyksi ”kisälliperinteen” tapaan pohjolan vaativia oloja tuntemattomalle rakentajalle.

Verkostot kuntoon

Mikko Kupari liittyi Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n opiskelijajäseneksi heti opintojen alussa.  Mikolle uskottiin yhdistyksen puheenjohtajuus reilu vuosi sitten, ennen puheenjohtajuutta hän on toiminut hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

”Hyvä esimerkki RKL:n tehokkaasta toiminnasta on rakennusmestarikoulutuksen uudelleen aloittaminen. Mestarikoulutus on tarkoituksen mukainen nimenomaan työmaan johtoon”, Kupari muistuttaa.

Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL:n opiskelijajäsenvastaava kiertää aktiivisesti oppilaitoksissa yhdessä paikallisyhdistyksen puheenjohtajan kanssa kertomassa yhdistyksen ja RKL:n toiminnasta sekä eduista. Tällä työllä on saatu hyviä tuloksia.

111 vuotta toimintaa

Yhdistyksellä on ollut tapana järjestää parin vuoden välein syksyisin ulkomaille suuntautuva kulttuuri-opintomatka. Yhdistyksessä toimii myös varsin aktiivinen Veteraanikerho. Rakennusmestarien sauna on myös monelle tuttu paikka jo opiskeluvuosien ajoilta.

Tulevan marraskuun aikana Oulun yhdistys saavuttaa kunnioitettavan 111 vuoden iän. Samassa yhteydessä pidetään myös Rakennusmestarit ja – insinöörit AMK RKL:n liittokokous sekä ammatillisiin asioihin keskittyvät Rakennusmestari ja -insinööripäivät. Paikalle odotetaan reilua kahtasataa rakennusmestaria ja -insinööriä, joten työtä kaksi päivää kestävän juhlan ja kokouksien järjestämisessä varmasti riittää.