Korkojen nousu ja muutenkin muuttunut markkinatilanne ovat tänä vuonna ehtineet jo vaikuttaa tuulivoiman investointinäkymiin. Tuulivoimarakentaminen jatkuu yhä vilkkaana, mutta päätöksiä täysin uusista investoinneista tehdään nyt selvästi varovaisemmin kuin vielä viime vuonna.

Myös Suomessa katseet ovat kääntyneet avomerelle rakennettaviin tuulipuistoihin, vaikka ulapalle investoiminen maksaa paljon enemmän kuin mantereelle rakennettaessa. Metsähallitus on käynnistämässä huutokauppa­menettelyn kahdesta uudesta merituulipuistosta. Metsähallitus vuokraa valtion omistamia alue­vesiä merituulivoiman tuotantoon.

Viime vuoden lopulla Metsähallitus valitsi Vattenfallin Korsnäsin edustalle suunnitellun tuuli­puiston rakentajaksi ja operoijaksi. Kyseessä on Suomen ensimmäinen teollisen mitan meri­tuulivoimahanke. Tänä syksynä yhteishankkeen osapuolet päättivät Korsnäsin tuulipuistoalueen laajennuksesta. Lisäalueen kera
tuulipuiston suunniteltu laajuus on 27 400 hehtaaria ja hankekoko nousee alkuperäisestä 1 300 mega­watista lähemmäksi 2 000 megawattia.

Korsnäsin investoinnin arvo­ on 2 – 3 miljardia euroa. Meri­tuulipuisto alkaa tuottaa sähköä­ kaupallisille markkinoille ensi vuosi­kymmenellä.