Rakennusala on edelleen nosteessa muun talouden elpymisen myötä. Alan digitalisoituessa ja osaajatarpeen kasvaessa Turun AMK käynnistää rakentamisen muuntokoulutuksen, jolla edistetään korkean osaamisen saatavuutta alan yrityksille.

Haku rakentamisen muuntokoulutukseen on juuri käynnistynyt. Aloittava ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuussa.

 

Rakentamisen muuntokoulutus tuottaa uusia osaajia kasvavalle rakennusalalle. Rakentamisen kasvu jatkuu etenkin asuntorakentamisessa vähintään yhtä rivakasti kuin Suomen talous eikä merkittävää laskua ole näköpiirissä.

 

Rakennusalankin digitalisoituessa muuntokoulutus pureutuu varsinaisten ammattiaineiden ohella mm. tietomallinnukseen (BIM, Building Information Model). Rakennuksen tietomalli on rakennuksen rakennus- ja käyttöajan tietovarasto digitaalisessa muodossa.

 

Muuntokoulutus on tarkoitettu tekniikan alan osaajille, joilla on taustalla esim. toisen alan insinööri (AMK) -tutkinto, opistoasteen insinööritutkinto, soveltuva teknikon tutkinto tai muu soveltuva koulutus sekä riittävä osaaminen.

 

Koulutus sisältää kaksi tutkintovaihtoehtoa: Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä rakennusmestari (AMK). Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri (AMK) -opinnoista valmistuu tekijöitä yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja toteutuksen, talonrakennustekniikan rakennesuunnittelun ja toteutuksen sekä kiinteistöjen korjauksen ja ylläpidon tehtäviin. Rakennusmestari (AMK) -tutkinnon tavoitteena on kouluttaa rakennusalalle motivoituneita, rakennusalan osaavia ja kustannustietoisia rakennusmestareita käytännön rakennusalan työnjohtotehtäviin.