Helsinki aikoo edistää lintujensuojelua rakennetussa ympäristössä ja rakennustoiminnassa uusilla ohjeilla. Tänä talvena Helsingin kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmä ja kaupunkiympäristölautakunta ovat käsitelleet esitystä lintuturvallista rakentamista koskevaksi asiakasohjeeksi. Ohjetta käytetään rakennushankkeiden ohjaamisessa ja rakennusvalvonnassa. Uusi ohje on tarkoitus ottaa käyttöön tänä vuonna.

Ikkunoiden ja muiden lasipintojen ohella ohje kattaa muut rakenteet. Tarkoituksena on vähentää lintujen ikkunatörmäyksiä ja suosia niin sanottuja lintuturvallisia ratkaisuja ainakin uusissa kohteissa. Ohje kattaa myös valaistukseen, viherrakenteisiin ja voimalinjoihin liittyvät ratkaisut.

Teksti Martti Ristimäki kuva Adobe