Tampereen liittokokouksessa vahvistettiin aluejako. Se vahvistetaan vuosittain, kuten aiempi piirijakokin. Alueille pyrittiin saamaan mahdollisimman tasapainoinen määrä jäseniä.

Uusien sääntöjen mukainen aluejako sai nyt liittokokouksen päätöksen. Siinä missä aiempien sääntöjen mukaan liittokokouksessa vahvistettiin piirijako, nyt samalla tavalla vahvistettiin aluejako – ja vahvistetaan jatkossakin joka vuosi, sillä yhdistyskentällä tapahtuu muutoksia. Vuoden 2022 alusta RKL:n paikallisyhdistyksiä on 71, kun Koillis-Lapin yhdistys lakkautettiin.

Aluejaossa pyrittiin saamaan alueille mahdollisimman tasapainoinen määrä jäseniä. Vaikka Pohjoisen alue on ylivoimaisesti laajin, on suurin jäsenmäärä Etelän alueella, 1 404 (yhdistyksiä 26). Kartan kunta­jako on viitteellinen, sillä joka kunnassa ei ole yhdistystä. Kartta toimii kuitenkin havainnekuvana.

Alueiden toimintaa tuetaan taloudellisesti ensi vuonna ja alueen yhdistyksiä kannustetaankin järjestämään yhteisiä tilaisuuksia, esimerkiksi syksyn aluekokouksen ympärille. Toisaalta mikään ei estä jatkamasta perinteitä – tai keksiä uusia! – niiden yhdistysten kesken, jotka ovat ns. eri puolella rajaa. Aluejako voidaan nähdä tapana järjestää edustus liiton hallinto­elimiin; parhaimmillaan se voi edistää uudenlaisen yhteistyön ja toiminnan syntymistä.

Teksti Maria-Elena Ehrnrooth Kartta RKL