Liittokokous sanoi kyllä RKL:n uudistamiselle.

Hallintorakenteiden keventäminen järjestöissä on ajan ilmiö. Käsiteltävien asioiden määrä kasvaa; siihen ulkoisia syitä ovat sääntely ja markkinatilanne ja sisäisiä jäsenistön odotukset ja johdon tarpeet. Hallitusvastuu on siis entistä painavampi.

Järjestöiltä odotetaan enemmän, ja kulttuurimme on läpikotaisin kuvallista. Järjestö ei voi enää piiloutua toimitilojensa nurkkiin, vaan sen tulee aktiivisesti kertoa toiminnastaan ulospäin. Vuosikertomus kerran keväässä ei enää riitä. Järjestön potentiaalisia jäseniäkään emme tavoita perinteisin metodein. Siksi ensi vuonna RKL näkyy ja kuuluu enemmän: alan ammattitaitoa tuodaan esiin somekuvilla ja videoilla, ja mestarien ääni tulee kuuluville myös podcast-tallenteina.

RKL:n varsinaisista jäsenistä vain reilu viidennes on alle 50-vuotiaita. Kilpailu työikäisten vapaa-ajan käytöstä on kovaa. Tiukkaa on arki työmaillakin: uutta sääntelyä, uusia materiaaleja, uutta teknologiaa. Pitäisi ehtiä­ kuntoillakin montulla jaksaakseen. Kumppani­ ja perhe vaativat osansa, eikä koirakaan kotona yksin viihdy. Kun väsynyt työn sankari­ ­­rojahtaa sohvalle päivän työn, ja ehkä treenien tai kauppareissun jälkeen, ei ensimmäiseksi tule mieleen lähteä yhdistyksen kokouk­seen.

Tämä kysyy järjestöltä uudenlaista ajattelua: miten sitouttaa liiton toimintaan ruuhkavuosiaan elävät, päivittäisessä kokousvirrassa navigoivat ammattilaiset, ja mikä on se toiminta, joka juuri heitä puhuttelee. Siinä ovat hyvät neuvot kalliit.

Ensi vuonna käynnistyy uuden strate­gian – KTS:n – valmistelutyö, jonka yhteydessä mietimme yhdessä jäsenyyden ideaa ja järjestön tulevaisuuden roolia. Toivomme jäsenten myös aktiivisesti osallistuvan aluehallinto­uudistuksen seuraavan vaiheen valmisteluun.

Entä miksi alaa opiskelevista nuorista niin moni – yli 30 prosenttia – keskeyttää opintonsa? Koulutuspoliittisen edunvalvonnan vahvistamiseksi aloitamme tutkimuksen, jolla selvitämme keskeytysten syitä. Haluamme kehittää keinoja tukea koulutuksen loppuunsaattamista ja parantaa koulutuksen veto­voimaa.

Yhteistyössä RIA:n ja Työterveyslaitoksen­ kanssa RKL käynnistää lisäksi työssä jaksamisen hankkeen, jotta voimme entistä paremmin tunnistaa pahimmat kuormittavuustekijät ja etsiä niihin työkaluja.
Paljon on siis tekeillä Pasilan pajassa vuonna 2021. Seuraa verkkosivujamme, somekanaviamme ja uutiskirjeitämme!

Hyvän joulun ja normaalimman uuden vuoden toivotuksin

Maria-Elena Ehrnrooth

PS. Myös Rakennustaito-lehdessä näkyy uusia elementtejä ensi vuonna.
Palautetta saa lähettää suoraan päätoimittajalle, mec@rkl.fi.