Rakentamisen turvallisuus on Suomessa mennyt viime vuosikymmenen aikana parempaan suuntaan. Meillä sattuu silti liikaa päivittäistä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Mietin, että kuinka voisimme johtaa työturvallisuutta paremmin? Miten voisimme taata turvallisen työympäristön?

Meidän työmailla tehdään joka viikko turvallisuuteen liittyvä mittaus. Saamme aina kovan faktisen luvun, mutta onko se kaikki mitä pystymme työntekijöille tarjoamaan? Teemme 5 miksi -raportteja tutkimalla läheltä piti tapauksia, mutta emme silti välttämättä tunnista kaikkia läheltä piti -tilanteita.

Turvallisuuskysymyksiä kysyttäessä työntekijöiltä, moni ei edes tunnistanut tai havainnut omassa työssään vaaroja. Kuinka voimme viedä yhteistä turvallisuutta eteenpäin, jos emme tunnista ympäristömme riskejä?

Turvallisuus lähtee aina itse työntekijöistä kaikilla suoritusportailla. Meidän on välitettävä ympärillä olevista ihmisistä paremmin huomioiden heidän työskentelyään, ja rohkeasti käydä keskustelua vaarallisista työtavoista ja työssä otettavista riskeistä.

Olen ollut LIFE-valmennuksessa. Koulutuksessa valmennetaan keskustelemaan työntekijöiden kanssa uudesta näkökulmasta työturvallisuuteen liittyen. Uudessa mallissa tutustutaan ihmiseen keskustelujen kautta – koulutuksessa opetetaan esimerkiksi tuntemaan kollegat paremmin: mikä on tärkeää vapaa-ajalla – perhe, lapset, harrastukset, ystävät, isovanhemmat, lapsenlapset.

Asioista rennosti keskustellen työntekijöiden kanssa opitaan ymmärtämään paremmin ja laajemmin, miksi työ halutaan tehdä turvallisesti. Vaatii rohkeutta aloittaa keskustelut muustakin kuin työasioista. Toki tutut työkaverit toimivat tässä jo paremmin, mutta vapaamuotoisilla jutusteluilla saadaan hieman ventovieraammatkin tutustumaan paremmin toisiinsa.

Kokoa rohkeasti työkaverit yhteen. Järjestä vaikka puolen päivän mittainen tuokio pienissä pöytäporukoissa. Ihmiset saavat vapaasti kertoa itsestään, ja myös siitä, mitä on työpäivän ulkopuolella.

Näin alkaa hahmottua, miksi minun täytyy pitää huolta toisista työkavereista työmaalla. Ihmisillä on muutakin kuin työ, mutta suurin osa päivästä ollaan yleensä töissä – uskon, että välittämällä enemmän kollegoistasi voit taata ja antaa paremman huomisen työkaverille.

Olen itse lähtenyt tälle valmennuksen tielle ottamalla kollegani kanssa haasteen vastaan. Olen halunnut oppia valmennuksen avulla uutta ja mennä kohti uusia haasteita.

Asiat eivät tule parantumaan hetkessä, mutta haluan antaa oman panokseni paremman työturvallisuuden puolesta olemalla mukana LIFE – Minä välitän -turvallisuusohjelmassa.

 

Hyvää joulua toivottaen!

Jukka Lintunen
RKL:n III puheenjohtaja