Aliurakoitsijoiden paikallisvalot voisivat olla useissa tapauksissa paremmassa kunnossa ja valaistus tehokkaampaa, toteaa SRV:n työmaapäällikkö Matti Julin.

Uuden Lastensairaalan työmaa hehkuu pimeänä talviaamuna 400 led-lampun valaistuksessa. Teholtaan 21 watin valaisimet ovat peräisin Tampereen Tornihotellin työmaalta, jossa pääurakoitsija SRV toteutti yleisvalaistuksen kokonaan led-tekniikalla ensimmäisen kerran Suomessa.

Kun lastensairaalan runko valmistuu Meilahdessa Helsingissä, työmaalla tarvitaan noin 1 000 led-valaisinta, arvioi SRV:n työmaapäällikkö Matti Julin.

”Rakentaminen on aina monivaiheista ja riskialtista, jo siksi työmaavalaistuksen tulee olla kunnossa. Hyvä valaistus parantaa sekä työturvallisuutta että rakentamisen laatua”, sanoo Julin.

Uusi Lastensairaala on työmaapäällikön mukaan haastava kohde kuten sairaalat yleensä. Siksi työ suoritetaan P1-luokan laatuvaatimusten mukaan.

Työmaa käynnistyi vuonna 2014 ja sairaalaa valmistuu vuonna 2018. Sen pinta-ala tulee olemaan noin 48 000 neliömetriä.

Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Haahtela-rakennuttaminen Oy ja projektinjohtourakoitsijana SRV Rakennus Oy. KOY Uusi Lastensairaala rakennuttaa sairaalan.

Työmaan vahvuus on tällä hetkellä noin 160 henkilöä. Eri työvaiheiden työntekijöiden määrä on ollut suuri. Julin arvioi, että sen seurauksena työmaalla on perehdytetty tähän mennessä yli 1 000 työntekijää.

Perehdytyksen yhtenä aiheena on aina työmaan valaistusta, jonka merkitys korostuu, kun rakentamista tehdään osittain kahdessa vuorossa.

Ledit eivät kuumene

Matti Julinin mukaan led-valaisimien etuna on se, etteivät ne kuumene.

”Se vähentää tulipaloriskiä. Ledit myös kuluttavat vähemmän energiaa. Tornihotellissa saatiin noin 15 000 euron säästö energiakuluissa ledejä käyttämällä.”

SRV:n led-valaisimet valmistaa suomalainen El & Site Oy, jonka testeissä valaisimet ovat kestäneet pudotuksen 15 metrin korkeudesta. Työmaapäällikkö kertoo, että led-valaisimet ovat selvinneet hyvin kolhuista myös tositilanteissa.

Valmistaja arvioi MBerg-led-lamppujen palavan noin 30 000 tuntia – niille annetaan kahden vuoden takuu. Lisäksi valaisimeen kuuluu 40 minuutin turvavalo sähkökatkojen varalle.

SRV on tehnyt El & Site Oy:n kanssa sopimuksen työmaavalaistuksesta. MBergejä on käytössä myös Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa ja Espanjassa.

”Perinteisten yleisvalaisimien ongelmana työmaalla on aina se, että niitä irrotellaan, lainataan ja siirrellään luvatta, jolloin ne samalla rikkoutuvat. Ledien kanssa se ei onnistu helpolla, koska ne käyttävät heikkovirtaa. Meilläkin on jännitteenmuuntaja sitä varten”, Julin sanoo.

Kypärävalossa näkee sahata

Led-kohdevalot ovat yleistyneet myös kypärään liitettyinä.

”Kypärävalo on suuri apu ahtaissa ja hankalissa paikoissa, joissa muun muassa talotekniikka-asentajat välillä liikkuvat. Yksi vaarallisimmista työvaiheista, jossa kypärävalo parantaa turvallisuutta, on moottorisahalla työskentely”, sanoo Julin.

Aliurakoitsijat hoitavat työpisteiden kohdevalaistuksen. Nekin ovat yhä useammin ledejä, mutta vielä suurin osa kohteista valaistaan monimetalli- ja natriumlampuilla, jotka kiinnitetään jalustoihin. Herkästi syttyvien halogeenivalojen käyttö on kielletty SRV:n työmailla turvallisuussyistä.

Hyvä valaistus kaikkialle

Uuden Lastensairaalan työmaalla yleisvalot on asennettu käytävien ja väylien kattoihin. Runkoasennusvaiheessa valaistuksen hoitaa torninosturin runkoon ja puomiin kiinnitetyt valaisimet sekä oikeisiin paikkoihin sijoitetut valaisinmastot sähkö- ja valaistussuunnitelman mukaan. Valaistus on osa hankkeen turvallisuussuunnitelmaa.

Ei suuria valaistuseroja eikä häikäisyä

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta määrittelee työmaan yleisen ja paikallisen valaistuksen. Sen on oltava riittävää, eikä suuria valaistuseroja ja häikäisyä saa olla. Varavaloja tarvitaan, jos työntekijä altistuu vaaralle yleisvalaistuksen joutuessa epäkuntoon.

Työsuojeluhallinto antaa puolestaan ohjeita, jotka soveltuvat rakennustyömaillekin. Ne tuovat esiin, sen, että huono valaistus rasittaa työntekijää ja vähentää työtehoa. Varjot, joita väärin suunnatut valonlähteet luovat, aiheuttavat tapaturmariskin kulkuteillä ja työkohteessa.

Työskentelytilan, työvälineiden ja materiaalien hahmottamista helpottaa valaistus, jonka voimakkuus, tasaisuus ja väri ovat kohdallaan. Yli 45-vuotiaat tarvitsevat enemmän valoa kuin nuoremmat.

Työmaan valaistuksessa on syytä huomioida myös muu ympäristö, ettei se häikäise esimerkiksi lähikatujen liikennettä. Varsinaisia raja-arvoja työmaan valaistuksen määrälle ei kuitenkaan ole.

Sähkö- ja valaisinasentaja on jatkuvasti paikalla

SRV:n työmaapäällikkö Matti Julin sanoo, että kerran viikossa työmaalla suoritettava TR-mittaus työllistää kaksi miestä koko päiväksi. Työmaan sähkö- ja valaisinasennuksia tekee täysipäiväisesti 1–2 asentajaa.

Tarkastellessaan viimeaikojen TR-mittausten pöytäkirjoja työmaapäällikkö löytää vain yhden huomautuksen valaistuksesta. Se koski valaisimien vähäisyyttä määrätyllä alueella. Huomautuksen jälkeen valoja lisättiin.

”Valaistuksen puutteet eivät ole suoraan aiheuttaneet meillä tapaturmia. Voi kuitenkin todeta, että aliurakoitsijoiden paikallisvalot voisivat olla useissa tapauksissa paremmassa kunnossa ja valaistus tehokkaampaa”, kertoo Julin.

”Mutta myös puutteet työmaan sähköistyksessä, joka liittyvät välillisesti valaistukseen, lisäävät tapaturmavaaraa”, muistuttaa Julin.

Teksti Riitta Malve, kuvat Ilona Savitie/EL & Site Oy