Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmistui kesäkuussa. Rakennuksen merenpuoleisessa osassa toteutettiin mittavia purku- ja uudistustöitä paikan historiallista henkeä kunnioittaen.

Vuoteen 2018 saakka Lastenklinikkana­ toiminut rakennus astui uuteen aikakauteen ensimmäisen hankevaiheen valmistuttua kesäkuussa 2021. Täysimittaista peruskorjausta vauhdittavat aikaisemmin todetut sisäilmaongelmat sekä tarve saada keskeisellä paikalla Helsingin Meilahden kampusalueella sijaitseva kiinteistö vaativan erikoissairaanhoidon käyttöön. Puistosairaala keskittyy aikuiskirurgiaan ja ottaa ensimmäiset potilaat vastaan lokakuun lopulla.

”HUSin toimintoja halutaan keskittää Meilahteen, sillä siellä ovat valmiina laajat tukipalvelut. Toinen merkittävä syy Lastenklinikan peruskorjaukselle on se, että rakennus on suojeltu, eikä sitä voida purkaa”, perustelee projektipäällikkö Lari Warva HUS Kiinteistöt Oy:stä.

Historiallisesti arvokkaan sairaalan peruskorjauksen ensimmäisessä vaiheessa ei muutettu kiinteistön ulkopuolisia tai sisäosien kantavia rakenteita.

Teknisesti haastavinta oli nykytekniikan mahduttaminen huoneisiin, jotka ovat noin metrin matalampia kuin modernit sairaalahuoneet. Ratkaisujen löytämistä helpotti se, että tyhjillään oleviin tiloihin pystyttiin tekemään avauksia ja tällä tavoin etsimään tekniikalle vaihtoehtoisia vetoreittejä.

”Sairaalan pitkää historiaa haluttiin kunnioittaa korjauksessa. Siksi ainutlaatuiset osat, kuten porrashuoneiden eläinkuviot, lasitaideteokset ja seinämaalaukset konservoitiin entiseen loistoonsa”,
kertoo Markus Kuusela Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:stä.

Ilmakuva Puistosairaalasta.

Tekniikkaa uudistettiin mittavasti

Sairaalan vuosina 1946 ja 1986 valmistuneet osat purettiin peruskorjauksessa niin, että jäljelle jäivät vain rakennuksen runko ja suojeltu ulkokuori. Alapohja­ avattiin kalliota myöten, ja välipohja puhdistettiin huolellisesti. Urakanaikaisen pölyntorjunnan ja puhtauskatselmusten lisäksi ovet ja ikkunat tiivistyksineen, LVV-järjestelmä sekä ilmanvaihto uusittiin kokonaan.

”Kaikki orgaaninen aines poistettiin, minkä jälkeen pinnat hiottiin ja imuroitiin. P1-luokan puhtaudenhallinta oli käytössä koko ajan, ja katselmuksia tehtiin säännöllisesti”, kertoo projektinjohtourakoitsijana toimineen Skanskan vastaava työnjohtaja ­Rauno Rahkola.

Myös talo- ja sairaalatekniikka uusittiin lähes täysin.

Entisen Lastenklinikan peruskorjauksen toista vaihetta suunnitellaan. Tulevassa urakassa korjataan laajan rakennuksen toinen osa, joka ulottuu Uuden lastensairaalan kylkeen asti.

Kampuksella suuria hankkeita

Meilahden alueella on käynnissä tai suunnitteilla useita rakennusinvestointeja. Suurin käynnissä oleva hanke on Siltasairaala, joka valmistuu ensi kesänä.

Naistenklinikan A-siiven peruskorjauksen suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja rakennustyöt käynnistyvät ensi vuonna. Lisäksi selvitetään keskuskeittiön, apteekin ja pysäköinnin tarvitsemien tilojen rakentamista.

”Paciuksenkadun varteen Meilahden kampuksen välittömään läheisyyteen rakennetaan Tammisairaala, johon siirtyvät silmätautien toiminnot. Helsingin­ ja HUS:in allianssimallilla toteutettavassa yhteishankkeessa, Laakson yhteissairaalassa, ollaan hankkeen kehitysvaiheessa”, listaa HUS Tilakeskuksen kiinteistö­johtaja Vesa Vainiotalo.