Rovaniemen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK Ry:n puheenjohtajana vuodesta 2015 toiminut rakennusmestari Petri Aikio on varsin tyytyväinen mies. Rovaniemen seudulla ja oikeastaan koko Lapin alueella rakennetaan vilkkaasti.

Aikion arvion mukaan kaikenlainen rakentaminen Lapissa taitaa olla vilkkaampaa, kuin koskaan aikaisemmin.

”1990-luvun lama ja koulutusmuutokset vaikuttavat siihen, ettei osaavia mestareita ja insinöörejä tahdo riittää kaikille työmaille”, Petri Aikio pohtii.

Aikio sanoo ymmärtävänsä, että pitkää päivää työtä tekevien jäsenten vapaa-aika on arvokasta.  Mutta yhdistyksen tarjoamat palvelut ja edut ovat sen verran mainiot, että niihin kannattaa huolella ainakin tutustua.

Uusien jäsenten hankinnassa Aikio kertoo henkilökohtaisten kontaktien olevan ensiarvoisen tärkeitä. Nuoria insinöörejä ja mestareita tapaa työmailla, jolloin heidän kanssaan on luontevaa puhua myös RKL:n aktiivijäsenyyden mukanaan tuomista ammatillisista eduista.

Rovaniemellä aktiivisuus on varsin hyvä eikä yhdistyksen asioiden hoito kasaudu yksille ja samoille ihmisille. Koulutusta on tarjolla suhteellisen runsaasti ja se on korkealaatuista.

Pitkät välimatkat ja pohjoisen Suomen pienet yhdistykset tuottavat oman ongelmansa. Onneksi Tornion vireä yhdistys on myös järjestänyt paljon koulutuksia, joihin Rovaniemen yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet.

Rovaniemen yhdistyksellä on Ylläksellä mukava mökki. Mökki on sekä omien jäsenten että muiden RKL:n jäsenten vuokrattavissa. Vuokratulot ovat merkittävä osa Rovaniemen yhdistyksen taloudenpidossa.

”Järjestämme neljä työmaakäyntiä vuodessa. Kohteita valitessamme pyrimme aina valitsemaan erikoisemman tapauksen, josta olisi mahdollisimman paljon ammatillista hyötyä jäsenistöllemme”, Petri Aikio sanoo.

Teksti ja kuvat Visa Vilkuna