Helsingin Lapinlahdessa sijaitsevan historiallisen sairaala-alueen rakennuksissa aloitettiin alkukesästä ylläpitokorjausten valmistelu. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto toimii projektin rakennuttajana, A-Insinöörit suunnittelee työt ja Stara toteuttaa korjaukset.

Korjausten on tarkoitus valmistua vuonna 2017. Rakennusten ulkoseiniin, ikkunoihin ja vesikattoon tehtävillä korjauksilla ehkäistään vuosien varrella syntyneiden rakenteellisten vaurioiden paheneminen ja uusien vahinkojen syntyminen. Kaupunki investoi korjauksiin yli kuusi miljoonaa euroa. Rakennusten myöhempi peruskorjaus tulee Helsingin kaupungin arvioiden mukaan maksamaan useita kymmeniä miljoonia euroja.

Sisäilmaongelmista kärsivän sairaalan päärakennuksen suunnitteli arkkitehti C. L. Engelin ja se valmistui vuonna 1841. Mielisairaalatoiminta loppui Lapinlahdessa vuonna 2008. Alueen kaava edellyttää, että rakennusten tuleva käyttötarkoitus liittyy terveydenhoitoon tai julkiseen sosiaalitoimeen. Tämän lisäksi Helsingin kaupunginhallitus on linjannut, että puistoalue tulee säilyttää julkisessa käytössä.

Teksti Jukka Nortio