Koulutus käynnistyy syksyllä 2021.

Valtioneuvosto on päättänyt laajentaa viiden ammattikorkeakoulun koulutusvastuita. Koulutusvastuut määritellään ammattikorkeakoulujen toimiluvissa.

”Koulutus- ja osaamistason nostamiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa lisätään yhteensä noin 10 000 aloituspaikkaa vuosina 2020 – 2022. Korkeakoulut ovat osaajapulaan vastaamiseksi myös lisänneet opetusyhteistyötä. Nyt tehtävillä koulutusvastuumuutoksilla on tarkoitus täydentää muita toimenpiteitä ja vastata erityisesti tietyillä aloilla ja alueilla koettuun koulutustarpeeseen, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri”, Hanna Kosonen opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Lapin ammattikorkeakoulun koulutusvastuuseen lisätään rakennusmestarien kouluttaminen. Rakennusmestari (AMK) koulutuksesta valmistuu rakennusalan työjohdon ja työmaatekniikan ammattilaisia, joilla on valmiudet kehittyä vaativiin työjohtajan tehtäviin.

”Koulutuksen käynnistäminen tukee Lapin alueen yritysten tarpeita ja vahvistaa Lapin AMKin asemaa rakennusalan kouluttajana”, toteaa osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä.

”Rakentamista kehittävät teknologiat sekä Lapin rakennusalan työjohdon eläköityminen tulevat kasvattamaan valmistuneiden rakennusmestareiden tarvetta tulevaisuudessa”, Kähkölä jatkaa, ja kiittää samalla kaikkia koulutusvastuuhakemusta tukeneita sidosryhmiä.

Rakennusmestarikoulutuksen aloituspaikat tulevat haettavaksi kevään 2021 yhteishaussa. Koulutus käynnistyy syksyllä 2021 Rovaniemellä.