Koulutuksen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu.

Lahden AMK aloitti yhteistyössä Lappeenrannan Saimian ammattikorkeakoulun kanssa rakennusmestarien koulutusohjelman. Koulutushaku avattiin viime vuoden syksyllä, hakijoita oli erinomaisen hyvin tämän vuoden tammikuussa startattuun koulutusohjelmaan.

Lahdessa ei ollut valmiina rakennusalan opettajia. Lähes kaikki opetus tuotetaan Lappeenrannasta käsin. Opiskelijaryhmällä on yksi tutoropettaja, Jari-Pekka Sinkko, joka sukkuloi jouhevasti Lappeenrannan ja Lahden väliä oppilaiden luokse. Yksi opettaja asuu Mäntsälässä. Hänen on palkattu opettamaan Lahden toimipisteessä. Muut ammattiaineiden opettajat tulevat Lappeenrannasta.

Tutoropettaja seuraa ja ohjaa oppilaiden edistymistä koulutuksessa. Lahden muuntomonimuotokoulutuksen opetuspäivät ovat maanantaina ja tiistaina aina kahden viikon välein. Oppilaita ensimmäiseen ryhmään on valittu 25 opiskelijaa. Monelle opiskelijoista on aiemmin jäänyt kesken muu amk-tutkinto. Opiskelijoita valittaessa rakennusalan muista opinnoista tai työkokemuksesta sai lisäpisteitä.

Pitkästä aikaa mestareita Lahdesta

”Puolella opiskelijoista on rakennusalan tausta, toinen puolikas on alanvaihtajia. Tosi hyvin ovat opinnot edenneet. Lahdessa ei ole pitkään aikaan valmistunut rakennusmestareita. Alueella on ollut selvä tarve saada työmaille ja kunnan palvelukseen alan ammattilaisia”, Sinkko tietää.

Lappeenrannan ja Lahden ammattikorkeakoulut yhdistyivät syksyllä 2019. Fuusio astui voimaan tämän vuoden tammikuussa. Kokemukset rakennusmestarikoulutuksesta ovat olleet hyvät. Koulutus jatkuu myös ensi vuonna.

”Opiskelijat ovat saaneet hyvin harjoituspaikkoja Lappeenrannassa, ja uskon näin käyvän myös Lahdessa. Saimiasta valmistuneet ovat työllistyneet tosi hyvin opiskelujen jälkeen”, Sinkko kertoo.

Työmailta opettajaksi

Jari-Pekka Sinkko oli kymmenen vuotta työmailla ennen kuin hän vähän vahingossa siirtyi pedagogiseen maailmaan. Lehtori on valmistunut 2004 Lappeenrannan AMK:sta rakennusinsinööriksi. Viisi vuotta hän teki oman yrityksen kautta valvontaa ja erilaisia asiantuntijatehtäviä. Viisi viimeistä vuotta hän oli vastaavana työnjohtajana. Tällä hetkellä YAMK-tutkinto on enää lopputyötä vaille valmis.

”Ensi alkuun vuonna 2010 aloitin sivutoimisena tuntiopettajana rakennusmestarikoulutuksessa. Muutaman vuoden aikana vedin 4-5 kurssia, siitä se opettamisen kipinä syttyi. Nyt olen ollut viisi vuotta päätoimisena opettajana. Olen kyennyt tuomaan työmailta tuoretta tietoa työmaan arjesta.”

Lappeenrannasta on sitten vuoden 2007 valmistunut arviolta 300 rakennusmestaria. Saimiassa on onnistuttu hyvin saamaan oppilailla opinnot päätökseen. Saimaan rannalla opetuksen laatu on haluttu pitää korkealla. Saimiassa on opittu, että matemaattiset aineet tuottavat alussa osalle porukkaa haasteita.

Opetuksessa on muitakin haasteita kuin matematiikka. Maahanmuuttajia työmailla on selvästi aiempaa enemmän. Sosiaaliset taidot ja eri kulttuurien tunnistaminen ovat korostuneet. Kulttuuri-erot näkyvät selvimmin työturvallisuudessa ja laadussa.

”On tärkeää saada oppilaille hyvä alku, siinä ei saa tippua opiskelusuunnitelmasta. Hyvä startti opiskeluun heti alusta alkaen on ensiarvoisen tärkeää”, Sinkko tietää kokemuksesta.

Teksti ja kuva Jari Kostiainen