Energiatehokkuus ja muut vaativat elinkaaritavoitteet ovat kärjessä, kun Helsingin Laaksoon rakennetaan kaksi sairaalarakennusta. Vanhimpia rakennuksia peruskorjataan.

Laakson sairaala-alueella on jo vuoden verran tehty valmistelevia töitä. Keväällä allekirjoitettiin yhteissairaalahankkeen toteutusvaiheen ensimmäinen tilaus, joka käsittää puolet alueen maanrakennustöistä. Näistä töistä vastaavat SRV Infra ja Destia.

Monivaiheinen, arviolta miljardin ­euron hanke muuttaa melkoisesti Laakson sairaala-aluetta. Kivenheiton päässä sijaitseva tunnetumpi Meilahden sairaala-alue on toki jo kokenut vielä suuremman muodonmuutoksen, ja täydennysrakentaminen sielläkin jatkuu. Laakson yhteissairaalan rakennuttaja ja rahoittaja on Helsingin kaupungin ja HUS:in yhteinen kiinteistöyhtiö. Allianssin päätoteuttaja on SRV.
Laakson työmaa jatkuu suunnitelman mukaan vuoteen 2030. Sairaalakokonaisuuteen tulevat muun muassa psykiatriset ja vaativan neurologisen kuntoutuksen osastot sekä Helsingin sairaala. Allianssi rakentaa myös oikeuspsykiatrian­ käyttöön uudisrakennuksen Tuusulan Kellokoskelle. Alun perin tämä rakennus oli tarkoitus sijoittaa Laaksoon.

Ilmahavainnekuva Laakson sairaala-alueesta työmaan valmistuttua. Uudisrakennuksissa on viherkatot:­­ etualalla­ vasemmalla on pienempi­ uudis­rakennus ja keskellä ­näkyy uusi laaja pää­rakennus. Mannerheimintie on kuvan ­oikealla laidalla. Tutut urheilupyhätöt näkyvät ylälaidassa.

Laakson hanke on mittava, vaikka rakennuskustannusten voimakkaan nousun vuoksi suunnitelmia jouduttiin jonkin verran muuttamaan. Kolmesta vanhimmasta rakennuksesta vain kaksi peruskorjataan. Uuden päärakennuksen kokoa on suunnittelun edetessä pienennetty, ja osa sen potilashuoneista vaihdettiin 1 hengen huoneista 2 – 3 potilaan huoneiksi.

Uuden päärakennuksen tieltä on purettu vanhaa rakennuskantaa. Alueelle myös louhitaan maanalaiset pysäköintitilat.

Omaa energiaa

Sairaala-alueen vanhimmat, nykyisin suojellut rakennukset valmistuivat vuonna 1929. Laakson tuberkuloosisairaala keskittyi ensimmäisinä vuosikymmeninä nimensä mukaisesti hoitamaan keuhkotautipotilaita, joita oli jonoksi asti.

Peruskorjattavien rakennusten energiatehokkuutta parannetaan. Tavoitteen mukaan uudisrakennusten energiatehokkuuden on oltava vähintään kymmenen prosenttia parempi kuin valtakunnalliset määräykset edellyttävät. Energiatarpeesta suuri osa saadaan hukkalämpöä hyödyntämällä. Lisäsi käyttöön otetaan ­aurinkopaneelit ja lämpöpumput. Uudisrakennuksissa on viherkatot. Rakennusten energia- ja elinkaarisuunnittelusta vastaa Granlund Oy.

Sairaalatilojen suunnittelussa pyritään muuntojoustavuuteen.

Teksti Martti Ristimäki kuvat SRV/Laakson LATU