Kulttuuri- ja perinnetoimikunnan puheenjohtaja Timo Nieminen luovutti juhlallisesti KUPEn kokouksessa helmikuussa jäsenvaliokunnan edustaja Hannu Vehviläiselle vasta valmistuneen arkistointisuunnitelman.

”Arkistointisuunnitelma on tähän mennessä saanut hyvää palautetta. Teimme laajan kartoituksen runsaan kahden vuoden aikana. Olen varsin tyytyväinen saavuttamaamme lopputulokseen”, KUPEn puheenjohtaja Timo Nieminen tunnelmoi kokouksessa.

Arkistointisuunnitelma käynnistettiin RKL:n Hannu Järveläisen ja Timo Niemisen toimesta syyskuussa 2016. Heti alusta alkaen oli selvää, että suunnitelman toteutuksessa tarvitaan myös ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemystä.

Ulkopuolisina asiantuntijoina olivat Kansallisarkiston Kenth Sjöblom, Nina Eerikäinen ja Vesa-Matti Ovaska.

Arkistoitavaa riittää

1800-luvun lopulla käynnistyneen rakennusmestarikoulutuksen opetusta vaivasi oppimateriaalin puute. Niukkuuteen haettiin apua ulkomaisesta aineistosta, josta saatiinkin apua lähinnä matematiikan opettamiseen. Lisäksi käytännön rakentamisen oppikirjoja ei ollut juurikaan saatavissa.

Kokeneet rakennusmestarit alkoivat kirjoittaa käsin oppikirjoja, tästä alkoi silloisen 1905 perustetun Rakennusmestariliiton ”kirjatuotanto”. Kauniilla käsialalla kirjoitetuista, nyt yli 100 vuotta vanhoista, teoksista alkoi muodostua RKL:n ”kirjasto”.

Rakennusmestarikunnan kirjallinen tuotanto olikin merkittävää 1900-luvun alusta alkaen. Vuonna 1905 syntyi Rakennustaito lehti ja 1915 Rakentajain kalenteri. Ne olivat hyviä tietopaketteja muun oppimateriaalituotannon ohella.

Vuonna 1920 kirjatuotanto laajeni, näin tuli tarpeelliseksi perustaa oma Rakentajain Kustannus Oy. Se kustansi satoja rakennusalan kirjoja ja oppaita.  Kirjoja tuotettiin nopeaan tahtiin betonialasta, muurauksesta, puurakentamisesta, kustannusalasta ja palkkahinnoittelusta ohjekirjoja, henkilömatrikkeleja ja muita julkaisuja. Tuotanto laajeni ja julkaisuihin tuli opetusfilmejä sekä -videoita.

Rakennustaitoa tehtiin parhaimmillaan 24 numeroa vuodessa. Se oli rakennusalan merkittävin ammattilehti sekä ilmoitusjulkaisu aina 1980 luvulle asti. Rakentajain kalenteri tilattiin jokaiselle työmaalle, koska joskus jopa rakennusselityksessä oli teksti: ”Työmaan toimistoon on tilattava Rakentajain Kalenteri ja RT-kortit”.

1990-luvulla sisältövaatimukset kasvoivat, kalenteri täytyi jakaa kahteen osaan. Kaikki tämä aineisto liiton toiminnasta kertovien pöytäkirjojen, muistioiden, jäsenyhdistysten lähettämän materiaalin ohella varastoitiin liiton tiloihin. Liiton uuden1984 valmistuneeseen toimitalon alakertaan suunniteltiin myös arkisto.

Varsinainen arkistointityö jäi silloin kuitenkin tekemättä. Kun 1990-luvun rakennusalan laman vaikeuttaessa myös kustannusalan toimintaa, Rakentajain Kustannus Oy fuusioitiin Rakennustieto Oy:n kanssa.

Sopimuksessa kuitenkin säilytettiin RKL:llä Rakentajain Kalenterin, Rakennustaidon julkaisuoikeudet ja koko RKL ja Rakentajain Kustannuksen kirjallinen aineisto.

Tällä sopimuksella varmistettiin arvokas, suurelta osin rakennusmestarien tuottama aineisto RKL:n omaisuutena. Myöhemmin osa aineistosta luetteloitiin ja järjesteltiin aihe- sekä aikajärjestykseen.

RKL:n kulttuuri ja perinnetoimikunta tekikin esityksen jo vuonna 2010 arkiston järjestämiseksi nykyaikaisella tavalla. KUPEn tuoreen suunnitelman pohjalta on mahdollista säilyttää järjestön arvokas aineisto tarkoituksenmukaisesti arkistoituna tavoitteiden mukaisesti.

Arkistointisuunnitelman tavoitteena on hillitä asiakirja-, kirja-, lehti- ja koulutusmateriaalien sekä sekalaisen muun aineiston määrien hallitsematonta kasvua. Tarkoituksena on myös tietojen löytyminen nykyistä helpommin arkistosta jäsenkunnan, toimistoväen, tutkijoiden, historioitsijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden henkilöiden käyttöön.

On hyvä tiedostaa, että arkisto ei ole varasto. Varastoon tai varastoihin kootaan tarkoituksenmukainen erikseen päätettävä RKL:n käyttötarpeisiin liittyvä aineistomateriaali. Varastoon tai varastoihin tuleva aineisto ei sisälly tähän arkistointisuunnitelmaan. Varastoista voi kuitenkin tarvittaessa siirtyä materiaalia arkistoonkin.