Savoniassa on tehty  paljon töitä sen eteen, että ammatti­korkeakoulusta valmistuneilla rakennusmestareilla on työ­markkinoiden kaipaamaa ajan­tasaista osaamista.

Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutukset johtavat tutkintoon, jonka nimikkeinä on insinööri (AMK), rakennusmestari (AMK) tai rakennusarkkitehti (AMK).  Savoniassa opiskelee saman­aikaisesti noin 650 rakentamisen ammattilaista.

Savonian nettisivuilla mainitaan, että rakennusmestari on talonrakennustyömaan erikoisosaaja: ”Insinöörin ja rakennusmestarin tehtäväkenttä on kasvavassa määrin mukana kansain­välisessä kilpailussa, mikä tuo työhön syvällisen ammattiosaamisen rinnalle monikulttuuriset työympäristöt, erilaiset eettiset arvot ja kestävän kehityksen.”

Savoniassa ollaan tyytyväisiä rakennusmestarikoulutukseen. Koulussa on tehty paljon sen eteen, että oppilaitoksesta valmistuneella mestarilla on markkinoiden kaipaamaa osaamista. Koulussa painotetaan oppilaille, että opinnot kannattaa aina suorittaa päätyyn asti.

Rakennustekniikan lehtori Markku Oikarisen mukaan rakennusliikkeet eivät ole enää halukkaita pitämään kirjoillaan niin sanottuja ei-valmistuneita. Hän lisää vielä, että valmistuneet oppilaat jäävät mieluusti Savoon töihin.

”Koko ajan täältä houkutellaan osaajia pääkaupunkiseudulle, mutta halukkuutta muuttoon on vähemmän”, 15 vuotta lehtorina toiminut Oikarinen tietää.

Lehtori on ylpeä koulustaan ja koulutuksen tasosta. Koulussa oppilaat keskittyvät opiskeluaikana oikeisiin projekteihin. Valmistuessaan heidän työelämävalmiutensa ovat hyvät. Vaikka rakentaminen opettajan mielestä monimutkaistuu, Kuopiossa on kyetty hyvin olemaan ajassa.

Rakentamisessa on vetovoimaa

Savossa töitä riittää ja oppilaitoksessa on uskoa rakentamiseen ja sen tulevaisuuteen. Kuopiossa ja sen ympäristössä on suunnitteilla ja meneillään hankkeita, joten tulevaisuus nähdään valoisana niin opettajakunnassa kuin oppilaissakin.

Ammattilaisten roolit työmailla ovat selvästi vakiintuneet. Savoniassa hakijat osaavat ennustaa roolinsa jo varhaisessa vaiheessa; insinööriopiskelijat hakeutuvat koulutuksen jälkeen enemmän rakentamisen suunnittelu- ja tuotannonjohdon tehtäviin, kun taas mestariopiskelijat suuntaavat jo alusta alkaen työmaalle työnjohtotehtäviin.

”Rakennusmestaripuolen opiskelijat ovat vähemmän lukiotaustaisia kuin insinööripuolella”, Oikarinen kiteyttää.

”Meillä on tiivis opiskelijaporukka”, kertoo kolmannen vuoden opiskelija Markku Vornanen, joka on myös RKL:n yhteyshenkilö Savoniassa.

Mestarit myös ankkuroituvat yrityksiin erittäin hyvin jo opiskeluaikoina.

Päiväryhmäläisiä mestareita aloittaa syksyisin noin 30 opiskelijaa. Monimuotokoulutuksessa aloittaa kahden vuoden välein sama määrä mestariopiskelijoita – joka toinen vuosi siksi, että opettajia ei haluta kuormittaa liiaksi. Monimuotokoulutus vaatii opettajilta iltatyötä.

Vuonna 2018 Savoniasta valmistui noin 130 rakennusalan ammattilaista. Näistä insinöörejä oli 75 ja mestareita 30. Lisäksi ensimmäiset rakennusarkkitehdit – 25 opiskelijaa – valmistuivat oppilaitoksesta. Tänä syksynä koulussa aloitti peräti 80 mestariopiskelijaa, ja päivä- ja iltaryhmät ovat täynnä.

”Onneksi meillä on hyvä tilanne opettajien suhteen. Savoniassa on 18 rakennusalan opettajaa.”

Savoniassa on hyvä henki

Markku Vornanen on RKL:n yhteyshenkilö ja kolmannen vuoden opiskelija Savoniassa. Hänellä oli vahva kokemus rakentamisesta jo ennen kouluun tuloa. Siksi opiskelu on luontevaa ja mukavaa. Iisalmelaistaustainen nuori mies tietää mitä työmaalla tuleman pitää.

Vornanen on myös käynyt RKL:n nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Viime suven Tammisaaren kesäpäiviltä savolaiset pokkasivat muun muassa kolmiottelun pokaalin Savoon.

”Meillä on tiivis opiskelijaporukka. Ollaan paljon yhdessä. Käymme muun muassa viikoittain jonkun luona tekemässä yhdessä ruokaa, ja juttelemassa niitä näitä. Kuopiossa on myös paljon pelejä, joihin yleensä mennään kimpassa”, kovana kiekkomiehenä ja
Iisalmen Pelikarhujen kannattajana tunnettu Vornanen kehuu estoitta Savon tunnelmaa.

Teksti ja kuvat Jari Kostiainen