Mitä koronavirus on opettanut meitä johtamisesta? Hyvällä johtamisella ja rakentavalla vuoropuhelulla saadaan aikaan tuloksia myös tiukassa paikassa.

Koronakriisin ensimmäisten vaiheiden jälkeen Suomessa on runsas 100.000 ihmistä joko lomautettu tai irtisanottu. Konkurssiaallosta odotetaan vielä tämän vuoden aikana rajua.

Sanna Marinin hallitus selvisi korona­viruskriisin alussa hienosti. Tiedotus ja johtaminen näytti ainakin ulospäin linjakkaalta ja yhteneväiseltä. Kriisin edetessä on kuitenkin alkanut kuulua myös soraääniä. Hämmennystä, epätietoisuutta ja päätöksenteon vaikeutta on ilmennyt asiassa, jos toisessa. Kulissien takana kuohuu. On selvää, asiat ja niistä tehtävät päätökset eivät ole helppoja.

Yrittäjät ja ravintoloitsijat ovat saaneet odottaa poikkeuksellisen pitkään päätöksiä suorasta avusta tai toimialatuesta. Rakennusalalla taas on töitä riittänyt, ja työmaat jauhavat lähes entiseen malliin.

Samalla kun kierrokset kiihtyvät, johtaminen vaatii ennen kaikkea pragmaattista johdonmukaisuutta. Yhteisön kuunteleminen ja nöyryys avoimeen vuorovaikutukseen ovat tärkeitä. Pahinta on puhua muunneltua totuutta. Niin isossa kuin pienessäkin yhteisössä positiivinen vire syntyy vain konkreettisista puheista ja teoista.

Myös työmailla kriisi on opettanut uutta johtamisen mallia. Työturvallisuuteen on panostettava entistä enemmän. Moneen vanhaan tapaan on jouduttu keksimään uusia luovia malleja selvittää kimurantit ongelmat.

Koronan vaikutus toimialallamme koettaneen viiveellä vasta noin vuoden 2021 loppupuoliskolla.

Toukokuun alussa kuultiin myös uutisia, että korona oli levinnyt työmaille. Ainakin tapaamani ihmiset ja useat haastattelemani työmaiden johtajat ovat vannoneet huolellisuuden perään. No, ihmisiä ne rakentajatkin ovat. Toivottavasti työmaat eivät stoppaa hölmöilyyn ja huolimattomuuteen. Tässä vaiheessa rakentaminen kuitenkin työllistää.

Tilanne yhteiskunnassa on vielä poikkeuksellinen, ja saattaa olla sitä pitkään. Yhteis­kunta on eri medioiden välityksellä viestittänyt ja toivonut yritysten ja yhteisöjen harkitsevan tarkoin lomautuksia. Jo siksi on tärkeää olla huolellinen, jotta yhteisö ei ajaudu turhiin lomautuksiin. Lomautukset ilman todellista tarvetta ovat haitallisia muulle yhteiskunnalle.

Suomalaiset toivovat yleisesti suuren johtajan esiinmarssia vaikeissa paikoissa. Johtaminen ei ole vaikeaa, jos johtajalla on kuuntelemisen taito. Kuten Jari Sarasvuo tiivisti johtamisesta 2000-luvun alussa, kun hänen Trainers’ House laskutti 100 miljoonaa euroa, josta hän teki 40 miljoonaa voittoa: ”Kalibroi ihmisten kompasseja ja anna heille happea.”

Jari Kostiainen