Tapahtuipa koulutus perusopintojen tai täydennyskoulutuksen kautta, se on aina opiskelijalle uuden tiedon saamista tai jo opittujen asioiden kertausta. Uuden osaamisen avulla oman työtehtävän hoitaminen helpottuu.

Rakennusalan koulutuksen kehittäminen ja tarjoaminen jäsenistölleen on ollut aina RKL:n ohjelmassa vankalla sijalla.

Koulutuksen kehittämistä varten on olemassa RKL:n koulutustoimikunta. Koulutustoimikunnan nimeää ammattiasiainvaliokunta yhdessä liiton toimitusjohtajan kanssa. Jos katsot, että sinulla voisi olla uusia ideoita tai olet muutoin kiinnostunut kehittämään rakennusmestarien ja -insinöörien täydennyskoulutusta, ota yhteyttä liiton toimitusjohtajaan. Koulutustoimikunta ottaa kantaa myös peruskoulutuksen asioihin ammattiasiainvaliokunnan kautta.

Jäsenyhdistysten omaa koulutusta pyritään tukemaan RKL:n kautta eri tavoin. Jos teillä on uusia koulutustarpeita yhdistyksen jäsenille, älkää epäröikö olla yhteydessä toimistoon.

Liittohallituksen esittämä liiton jäsenmaksujen korotuksen yhtenä tavoitteena on varmistaa myös jatkossa, että kykenemme turvaamaan hyvää ja laadukasta täydennyskoulutusta jäsenistölle. Olemme aktiivisesti mukana myös FISEn koulutuksien ja pätevyyden myöntämistoiminnassa.

FISEn pätevyyden myöntämisjärjestelmä on saavuttanut alalla jo hyvän aseman; siihen kannattaa edelleen panostaa huolehtimalla koulutustason säilyttämisestä laadukkaana. Samoille apajille on varmasti halukkuutta kaupallisilla koulutuksen tarjoajilla.

Liitossa on aloittanut uusi opiskelija-asiamies Mari Fabritius, jonka toivotan lämpimästi mukaan aktiiviseen joukkoomme. Toivottavasti kaikilla AMK-paikkakunnilla, joissa tarjotaan rakennusmestari tai -insinöörikoulutusta, on nimettynä opiskelijayhdyshenkilö. Näiden henkilöiden ja Marin avulla uskon saavamme kaikki rakennusalan AMK-opiskelijat mukaan liiton opiskelijajäseniksi. Näin pystymme osoittamaan nuorille jäsenyyden tarpeellisuuden myös heidän siirtyessä työelämään.

Muistetaan jatkossakin vanha viisaus: koulutus ei mene koskaan hukkaan.

Syksyisin terveisin!

Jarmo Nikkarikoski

RKL:n II puheenjohtaja

Kuva Jari Kostiainen