Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa ja uudistaa Luumäellä sijaitsevan P.E. Svinhufvudin kotimuseon. Rakennuksen nykyinen betonitiilikate ja sen alla oleva pärekatto puretaan. Aluskatteeksi tehdään uusi pärekatto ja sen päälle uusi tiilikate. Räystäille palautetaan rakennuksen arkkitehtuuriin alun perin kuuluneet kattokoristeet eli spiirat. Muuten rakennuksen ulkonäkö säilyy entisellään.

Museohuoneiden värimaailma toteutetaan vanhojen valokuvien ja väritutkimuksien perusteella. Myös Kotkaniemen puutarha palautetaan pääpiirteissään 1930-luvun asuun.

Rakennusten ja puutarhan restaurointi valmistuu syksyllä 2017. Museo on tarkoitus avata yleisölle keväällä 2018. Peruskorjauksen kustannukset ovat 2,3 miljoonaa euroa.

Rakennusurakoitsija on LMK Lappeenranta Oy, LVI-urakoitsija Mäntyharjun LVI Oy ja sähköistyksen toteuttaa Etelä-Saimaan Sähkötyö Oy. Ikkunankorjauksesta ja restaurointitöistä vastaa Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiini.

Teksti Sirkka Saarinen, kuva Tuomas Uusheimo