Viisivuotinen projekti nostaa Suomen vilkkaimman tavaraliikenneradan kantavuutta ja liikenteenvälityskapasiteettia sekä parantaa turvallisuutta. Kotka–Kouvola-rataosuudella testataan ensi kertaa Suomessa yleiseurooppalaista rautatieteknologiaa.

Suomi investoi muiden EU-maiden tavoin runsaasti rataverkoston parantamiseen. Vuonna 2019 käynnistynyt viisivuotinen KOKOHA-hanke on yksi monista käynnissä olevista hankkeista. Tämän Kouvola–Kotka/Hamina -hankkeen budjetti 98 miljoonaa euroa. Summa jakautuu suurin piirtein tasaneljänneksin toimilaitteiden ja sähkötekniikan uusimiseen keskittyvään perusparannukseen, kantavuutta rakenne- ja geoteknisin keinoin parantavaan tasonnostoon, turvalaitteiden uusimiseen sekä kehityshankeosuuteen.

Kehityshanke, jonka kustannukset ovat 23 miljoonaa euroa, sisältää muun muassa Kotkan Mussalon satama-alueella tehtävät Kotolahden ratapihan laajennustyöt. Rataosuuden välityskapasiteetti paranee myös pohjoisempana, kun pohjoiseen Kotkaan Kymin ja Juurikorven asemille rakennetaan uudet väistöraiteet. Turvallisuutta puolestaan parantaa Kierikan tasoylikäytävän poisto Kotkan pohjoisosassa sekä turvalaitteiden uusiminen koko Kotka–Kouvola-osuudella.

”Nyt on kyseessä kokonaisvaltainen projekti. Osuudella on vuosien aikana tehty lukuisia pieniä parannuksia. Kun radan ominaisuuksia on parannettu kauttaaltaan, se toimii testiratana Väyläviraston kauaskantoiselle digitalisointihankkeelle. Sen tavoitteena on hankkia kokemusta toimenpiteistä, joilla koko rataverkko voidaan kalustaa ETCS L2:n laitteilla vuoteen 2040 mennessä”, kertoo ylitarkastaja Sakari Nieminen Väylä­virastosta.

Työmaalla tuulee usein, ja kiskokurottajassa on turvallista työskennellä vain, kun tuulen­nopeus on alle 15 metriä sekunnissa.

Ratapihan laajennus ja digitestirata

Kotkan satama on kasvanut erityisesti kauttakulkuliikenteen lisääntymisen ansiosta siitä asti, kun kaupunki 1980-luvulla siirsi satamatoimintonsa keskustan tuntumasta noin kymmenen kilometrin päähän Mussaloon.

Sittemmin Kotkan ja Haminan satamat yhdistivät voimansa muodostaen HaminaKotkan sataman. Näiden kahden sataman välinen tavaraliikenne on entisestään vilkastunut yhdistymisen jälkeen, mikä osaltaan on vaikuttanut siihen, että Mussalon sataman ratapiha on käynyt ahtaaksi.

Ratapihan laajennus on edennyt kahdessa vaiheessa, kuten vastaavasti muutkin laajennettavat ja parannettavat rataosuudet KOKOHA-hankkeessa: ensin uusitaan rakenteet ja sen jälkeen sähköistykset.

Mussalon Kotolahden ratapihalaajennuksen rakennetekniset työt toteutti viime vuoden puolella NRC Group eli entinen VR Track. Parhaillaan sähköteknistä urakkaa tekee Electric Power Finland Oy.

Kiskokurottaja on henkilönostin, jonka avulla asennusryhmä pääsee kiinnittämään ajolangat määrävälein radan pituussuunnassa pystytettyihin, sen koko leveydelle ulottuviin portaaleihin.

Töitä tehdään läpi talven

”Hommat etenevät talvellakin. Esimerkiksi ajolankojen viimeistely on mielekästä tehdä nimenomaan talvella, koska lumisuuskaan ei haittaa, toteaa projektipäällikkö Petteri Latva Electric Power Finlandista.

”Täällä työmaalla tosin tuulee usein, ja kiskokurottajassa on turvallista työskennellä vain, kun tuulennopeus on alle 15 metriä sekunnissa. Aina ei ole pysytellyt. Vessakin täältä on lentänyt taivaan tuuliin”, Latva kertoo.
Kiskokurottaja on henkilönostin, jonka avulla asennusryhmä pääsee kiinnittämään ajolangat määrävälein radan pituussuunnassa pystytettyihin, sen koko leveydelle ulottuviin portaaleihin.

Electric Power Finlandin runsaat puoli vuotta kestävä urakka Kotolahden ratapihalla valmistuu maaliskuuhun mennessä. Valmistuvan työn ensisijainen tavoite on parantaa satamaradan välityskapasiteettia, mutta samalla se on myös osa Väyläviraston digitestirataa.

Teksti ja kuvat Vesa Tompuri