Tampere on kaupunkien ykkönen kysyttäessä suomalaisten mieluisinta muutto­kohdetta.Oma maa­kunta ja suuret kasvukeskukset ovat kärjessä Talous­tutkimuksen kysely­tutkimuksessa.

Taloustutkimuksen selvityksessä Tampere keräsi eniten mainintoja kysyttäessä suoma­laisilta, missä kaupungissa tai kaupungeissa nämä voisivat kuvitella asuvansa. Vastaajista 38 prosenttia nimesi Tampereen suosikikseen. Toiseksi suosituin mainintojen määrällä mitattuna oli Helsinki (33 %), ja kolmanneksi ylsi Turku (29 %). Kaikkien mitalistien suosio tässä mittauksessa nousi kaksi prosenttiyksikköä vuoteen 2022 verrattuna.

Maakunnista suosituin tässä vertailussa oli Uusimaa: 48 prosenttia vastaajista sanoi voivansa kuvitella asuvansa siellä. Seuraaville sijoille nousivat Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimus tehtiin loppuvuonna 2023. Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi noin 3 700 15 – 79-vuotiasta suomalaista. Vastaajista 11 prosenttia kertoi, että muuttamiseen olisi tarvetta vuoden sisällä. Valtaosa muuttoa vakavasti harkitsevista suunnittelee muuttamista kotikuntansa sisällä.
Kyselyn tämänkertaiset tulokset eivät paljon eroa edellisten kierrosten havainnoista. Kotimaakunta on ja pysyy useimpien suomalaisten suosikkina, ja tyypillisesti oman maakunnan suurin kaupunki­ mainitaan ensimmäisenä kaupunkien­ joukosta. Tampereen menestyksestä kuitenkin kertoo se, että se keräsi paljon tykkäyksiä myös muiden maakuntien asukkailta.

Työ, palvelut ja viihtyisyys

Kyselyn vastaukset viittaavat vahvasti siihen, että kaupungistuminen sekä asunto­kysynnän ja -rakentamisen keskittyminen muutamaan suurimpaan kaupunkiin jatkuu. Työpaikka ja toimeentulo painavat muuttajien päätöksenteossa paljon, mutta myös viihtymisellä on merkitystä.­ Nimenomaan moni asuinalueeseensa tyytymätön vastaaja kertoi harkitsevansa­ muuttoa kokonaan toiseen kuntaan tai maakuntaan.

Kotitalouksien asumiseen ja asuin­alueeseen kohdistamat toiveet ja vaatimukset muokkaavat selvästi markkinoita ja patistavat kaupunkeja kehittämään alueitaan ja palveluitaan.

Vastaajien ikä ja perhesuhteet vaikuttavat luonnollisesti asumistoiveisiin, ja ne näkyvät myös tämän kyselyn vastauksissa. Merkille pantavaa on se, miten paljon muuttoa miettivät eläkeläiset panevat painoa terveyspalveluiden saatavuudelle­ ja senioriasuntojen tarjonnalle alueella.

Yksi erätappio Tampereelle

Syntyvyyden vähentyessä maahanmuutosta on tullut merkittävä selittäjä väkiluvun jatkuvalle lisäykselle suurissa kasvu­keskuksissa. Suurkaupungit saavat paljon uusia asukkaita myös maan sisäisen muuttoliikkeen ansiosta, mutta toisaalta näistä suurista keskuskaupungeista myös herkästi muutetaan saman työssäkäyntialueen muihin kuntiin.

Tilastojen perusteella ulkomailla syntyneiden keskuudessa pääkaupunkiseutu ja suhteellisesti myös Turku ovat selvästi suositumpia kuin Tampere. Tässä on selvä ero kantasuomalaisten Manse-kiinnostukseen verrattuna. Erityisesti ulkomaalaistaustaisten asukkaiden pitovoimassa Tampere häviää Turulle ja varsinkin pääkaupunkiseudulle kehyskuntineen.

Teksti Martti Ristimäki kuva Adobe