Maaliskuussa monilla työmailla alettiin kokeilla erikoiskoulutettujen koirien käyttöä korona-altistusten kartoittamisessa. SRV ja YIT jatkoivat yhteistyökumppaneidensa kanssa pilottihankkeitaan kevään ajan.

Hajuerotteluun koulutetut koirat ovat haistelleet käytettyjä kasvomaskeja useilla rakennustyömailla tai omassa koulutuskeskuksessaan kevään mittaan. SRV ja YIT kertoivat kevään tuloksista toukokuussa. Pilottien toimintatavat ovat olleet osin erilaiset, mutta molemmissa koirista on ollut hyötyä ja oireettomia on löytynyt jonkin verran.

SRV:n kokeilu toteutettiin yhteistyössä testipalveluja kehittävän Polarscent Oy:n kanssa. Työmailla koirat nuuskivat käytettyjä kasvomaskeja. Pilotissa vaihdeltiin jonkin verran työskentelytapoja kokemusten keräämiseksi. Kun koira ”merkkasi” käytetyn maskin, työntekijä ohjattiin nopeasti koronatestiin. Työmailla työskennelleet koirat, Kosti, 8 vuotta, sekä Rele, 5 vuotta, ovat koronapandemian aikana osoittaneet kuonojensa tehon myös testeissä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin yliopistolla.

Koronakoirat eivät korvaa koronatestiä, mutta niiden havainnoista on ollut hyötyä ennen kaikkea oireettomien taudinkantajien löytämiseksi suurestakin työntekijäjoukosta. Näin on usealla työmaalla kevään aikana onnistuttu varhaisessa vaiheessa katkaisemaan tartuntaketjuja ja jopa ennaltaehkäisemään niitä. Testien perusteella koira saattaa havaita viruksen jopa neljä päivää ennen kuin virus näkyy testeissä ja muuttuu tarttuvaksi taudiksi.

”Olemme tehneet viime keväästä lähtien todella paljon aktiivista työtä estääksemme koronatartuntoja työmaillamme, ja tämä koronakoirakokeilu on ollut mielenkiintoinen lisä toimenpiteisiin. Yhtenä rakennusalan isoimmista toimijoista haluamme myös näyttää esimerkkiä siitä, miten alalla voidaan kehittää työkaluja koronapandemian torjumiseksi”, SRV:n turvallisuuspäällikkö Aleksi Auer toteaa.

Esimerkiksi ensimmäisellä kokeilukierroksella huhtikuun alussa SRV:n helsinkiläiseltä työmaalta löytyi koirien hyvän esityön ansiosta kaksi oireetonta. Toukokuun alussa koirat merkitsivät työmaalla Espoossa kaksi näytettä, jotka siirrettiin tarkempiin testeihin.

Koirat nuuskivat koulutuskeskuksessaan työmailta vapaaehtoisilta työntekijöiltä kerättyjä anonyymejä maskeja.

YIT testautti tuhat maskia             

YIT on tehnyt yhteistyötä koiria kouluttavan Wise Nose ry:n kanssa. Toimintamalli on poikennut SRV:n ja Polarscentin pilotista. YIT kohdensi tutkimukset riskipitoisimmiksi arvioimilleen työmaille. Koirat nuuskivat koulutuskeskuksessaan työmailta vapaaehtoisilta työntekijöiltä kerättyjä anonyymejä maskeja. Työntekijät olivat käyttäneet tutkittavia maskeja päällään vähintään 20–30 minuuttia. Samaa näytettä nuuski useampi koira.

Samana päivänä tulokset lähetettiin työmaalle ja näytteet jättäneille työntekijöille. Henkilöstöä opastettiin varsinaisiin koronatesteihin.

YIT:n mukaan yli 90 prosenttia valittujen työmaiden työntekijöistä osallistui pilottihankkeeseen.

Kevään aikana tutkimuksia tehtiin yli kymmenellä YIT:n työmaalla, ja yhteensä niiltä kerättiin noin tuhat käytettyä maskia. YIT:n pilotissa koirien ansiosta löytyi useita oireettomia yhdeltä isolta työmaalta: nopean jäljityksen ansiosta tartuntaketju onnistuttiin katkaisemaan heti alkumetreillä.

Työmailla oli paine lisätä torjuntatoimia

Koronatapausten määrä kasvoi nopeasti lukuisilla rakennustyömailla viime vuoden lopulta lähtien ja ero kevään 2020 tilanteeseen on ollut silmiinpistävä, vaikka työturvallisuuden ohjeistukset ovat olleet useimmilla rakennusyhtiöillä tiukat koko ajan. Koronatilanteen pahenemisen syiksi on arveltu paitsi uusien virusmuunnosten ärhäkkyyttä ja Viron vaikeaa koronatilannetta myös valvonnan ongelmia rajoilla ja työmailla sekä työntekijöiden yhteismajoitustilojen ahtautta.

Toisaalta asiantuntijat ovat koronapandemian jatkuessa alkaneet korostaa entistä enemmän oireettomien taudinkantajien vaikutusta tautiketjujen syntyyn ja varhaisen reagoinnin ratkaisevaa merkitystä. Kevättalvella rakennusala, kaupunkien viranomaiset ja terveysalan toimijat tehostivatkin yhteistyötään. Työmailla tehostettiin entisestään torjuntatoimia ja esimerkiksi työvuoroja alettiin porrastaa entistä yleisemmin.

Parasta toimintatapaa hiotaan työmailla

Koronakoirat ovat osoittautuneet oivalliseksi lisäksi nimenomaan oireettomien taudinkantajien havaitsemisessa ja varhaisessa puuttumisessa tautiketjuihin. Kliinisissä testeissä koirat onnistuivat lähes täydellisesti havaitsemaan viruksen. Työmaakokeiluissa hankittiin pilottihankkeen käyttöön tietoa muun muassa siitä, miten hyvällä prosentilla koirat löytävät tapaukset kenttäolosuhteissa.

”Testauksen toimintatapaa on muokattu kullakin työmaalla aiempien kokemusten perusteella. Pilotin tavoitteena on löytää paras toimintatapa koronakoirien työskentelyyn työmaaolosuhteissa niin, että koirille ei tulisi häiriötekijöitä, ja pääsisimme mahdollisimman lähelle laboratorio-olosuhteita. On kokeiltu esimerkiksi eri tapoja, miten maskit laitetaan koirien haisteltavaksi”, SRV:n Auer kertoo.

Koulutettu hajukoira oppii löytämään koronaviruksen kuukaudessa. Koirat työskentelevät työmailla tarkan suunnitelman mukaisesti ja vuorotellen. Myös lepääminen tauoilla on koulutettua toimintaa. Kun ei tehdä töitä, koulutettu koira makaa paikallaan voimia keräten.

YIT:n ja SRV:n pilotit saattavat antaa eväitä jatkokehitykseen koirien erikoistaitojen hyödyntämiseksi myös esimerkiksi muiden altisteiden ja vaaranaiheuttajien tunnistamisessa.

Teksti Martti Ristimäki, kuvat SRV