Vuokrausalaa vetää ylöspäin rakennusmarkkinoiden hyvä tilanne. Myös panostukset työturvallisuuteen ja hyviin olosuhteisiin tukee kasvua.

Rakennuskoneiden vuokraus ja maahantuonti ovat vahvassa vedossa. Siihen vaikuttavat rakentamisen kasvun ohella työmaiden koneellistaminen ja vuokrakoneiden yhä laajempi käyttö.

Rakennuskonealan suhdanneraportin mukaan konevuokraus kasvoi talonrakentamisen uudistuotannossa viime vuonna peräti 14 prosenttia. Tahti jatkuu tänäkin vuonna kiivaana, mutta kasvu toki hiljenee.

Tuoteryhmissä voimakkainta kysyntä on ollut torninostureilla (+16 %), mikä selittyy asuntorakentamisen buumilla. Nimikkeellä ”Muu kalusto” on nykyisin lähes puolet vuokramarkkinasta (2016 kasvua +7 %), mikä kuvaa kaluston monimuotoisuutta.

Rauhallisinta oli telineiden ja sääsuojien tuoteryhmässä. Sen vuokrausvolyymi pysyi vuonna 2016 edellisen vuoden tasolla, mutta korjausrakentamisen vauhdittamana sen ennustetaan kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia. Tuoteryhmän sisällä kasvua on erityisesti rakennusten ja työkohteiden sääsuojauksessa.

Teline- ja sääsuojausalan ison toimijan Telinekataja Oy:n toimitusjohtaja Juha Höyhtyä näkee, että kasvua tuovat rakentajien aito herääminen työturvallisuuteen ja sääsuojauksen hyötyjen aiempaa parempi ymmärtäminen.

”On selvää, että rakennustyömaan laatu ja tuottavuus ovat eri tasolla, kun työtä tehdään kuivissa ja talvisin jopa lämmitettävissä olosuhteissa.”

Työturvallisuus kohenee myös, kun konealalla on nyt käytössä Ruotsissa kehitetty turvallisuusohjeistus, joka on uusi työkalu erityisesti rental-asiakkaille.

Myös koneiden maahantuonti on hurjassa kasvussa (+20 %), mikä on pitänyt hinnoittelun aisoissa kovasta kysynnästä huolimatta. Siinä on auttanut myös se, että sekä kansainvälisesti toimivat vuokrausyritykset että urakoitsijat ovat tuoneet Suomeen kalustoa naapurimaista.

Rakentamisen tavanomaista pitkäkestoisempi tilauskanta tuo kysyntään jatkuvuutta, mutta kasvattaa käyttötuntimääriä. Niinpä pitkään siirtyneiden korvausinvestointien takia kaluston kunnon arvioidaankin hieman heikentyneen ja uudistamistarvetta löytyy. Kuntoa seurataan alalla muun muassa jälkimarkkinapalvelujen ja vaihtokonekannan kautta.

Teksti Risto Pesonen, kuva Juho Kuva