Euroopan unionin hiljattain tekemän päätöksen mukaan koko rakennussektorin pitäisi olla ilmastoneutraa­li vuonna 2050. Tavoite on kunnian­himoinen, mutta eräät uudet materiaalit saattavat tehdä siitä realistisen myös vanhojen rakennusten osalta.

Uudisrakentamiseen liittyy aina eniten erilaisia mahdollisuuksia. Portlandinsementin valmistus aiheuttaa kahdeksan prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä, mutta tule­vaisuudessa betoniset rakenteet voivat olla
hiilinieluja.

Lukuisat eri tahot eri puolilla maailmaa kehittävät sementtejä, jotka eivät olisi vain vähäpäästöisempiä vaan poistaisivat ilma­kehästä hiilidioksidia. Toistaiseksi mikään niistä ei vielä ole ominaisuuksiltaan port­landinsiementin veroinen eikä hinnaltaan
kilpailukykyinen.

Tilanne saattaa muuttua lähitule­vaisuudessa, sillä tarjolla on useita ainakin teoriassa mahdollisia tapoja valmistaa hiilidioksidia ilmasta imeviä sementtejä. Myös uudentyyppisten puuhun perustuvien rakennus­materiaalien ja -elementtien yleistyminen auttaa tekemään uudisrakennuk­sista hiilinieluja.

Uudisrakennusten riittävä eristäminen ei ole ongelma, mutta vanhojen talojen eristyksen parantaminen on vaikeampaa. Jos vanhoja rakennuksia lisäeristetään nykyisillä materiaaleilla sisältä päin, menetetään arvokkai­ta asuinneliöitä ja ikkunoista tulee luola­maisia. Lisäeristeen taakse voi tiivistyä kosteutta. Ulkoa päin eristäminen on turvallisempaa, mutta rakennusten ulkonäkö voi kärsiä ja kustannukset ovat korkeat.
Uudenlaisia silika-aerogeelistä valmistettuja lämpöeristeitä tarvitaan vanhoihin­ eriste­materiaaleihin verrattuna paljon ohuempi kerros. Uudentyyppiset eriste­materiaalit soveltuisivat tästä syystä erityisen hyvin vanhan rakennuskannan jälkieristykseen.

Rakennusalan ilmastotavoitteiden näkökulmasta tärkein uusi materiaali saattaa kuitenkin olla perovskiitti, jonka ennustetaan pudottavan aurinkopaneelien watti­kohtaisen hinnan alle kymmenesosaan nykyiseen verrattuna.

Perovskiitista on myös mahdollista tehdä aurinkopaneeleja, jotka eivät ole yhtä haa­voit­tuvaisia puiden varjostavalle vaikutukselle kuin nykyiset mallit. Puolalaisella Saule Technologiesilla on Poznanissa 90 neliömetrin suuruinen koetalo, jonka seinät ja katto ovat päällystetty perovskiittisilla aurinkopaneeleilla. Päällystetyt seinät ja katto tuottivat 42 000 kilowattituntia sähköä vuodessa jo silloin, kun Saulen paneelit pystyivät muuttamaan vain vähän yli 10 prosenttia auringonsäteilystä sähköksi. Saule on sittemmin ilmoit­tanut, että sen uudet mallit ovat päässeet 31 prosentin hyötysuhteeseen.

Helpoin tapa tehdä olemassa olevista­ raken­nuksista hiilineutraaleja voi tulevaisuudessa olla perinteiset katto- ja julkisivu­remontit korvaava asennus, jossa seinät ja katto saavat aurinkosähköä tuottavan katteen. Sen alle voi yhä useammin tulla myös ohut silika-aerogeeliin perustuva lisäeristys.

Risto Isomäki on ilmaston kannalta keskeisten tekniikoiden kehitystä 40 vuotta seurannut tieto- ja tieteiskirjailija.