Kiinteistö- ja rakennusalan ongelmat ovat säännöllisesti yleisessä keskustelussa. Tiedämme haasteet. Alan pitää uudistua kansallisten hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Älykkäät prosessit vaativat digitalisoimista. Vaikka alalla tehdään pääasiassa hyvää työtä ja kansainvälisestikin edellä käyviä ratkaisuja, nykyinen laatu ja tuottavuus eivät aina riitä. Siksi tarvitaan koko sektorin tuntuvaa uudistumista.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi) on vastannut haasteisiin yhteistyössä alan yritysten, tilaajien, suurimpien kaupunkien, ministeriöiden sekä tutkimuslaitosten kanssa laatimalla KIRA-kasvuohjelman, joka julkaistiin vuosi sitten. Tämä kuvaa kasvun tavoitteet sekä sitouttaa KIRA-alan uudistavan kasvun toimenpiteisiin.

Kasvuohjelman ydin on KIRA-alan arvo­lupauksessa: toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö 2030.

Rakennettu ympäristö on merkittävässä roolissa jokapäiväisessä elämässämme. Käytämme ajastamme 99 prosenttia rakennetussa ympäristössä. Kansallisvarallisuudestamme 83 prosenttia on kiinni rakennuksissa ja infrassa. Kaikista Suomen investoinneista 60 prosenttia liittyy rakennettuun ympäristöön, ja joka viides suomalainen työllistyy ­rakennetun ympäristön parissa.

Rakennettu ympäristö on myös merkittävä energiankuluttaja (noin 35 prosenttia Suomen koko energiankulutuksesta) sekä päästöjen tuottaja (noin 30 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä).
Meidän alan toimijoiden vastuu on siis suuri. Tahto uudistua ja kasvaa – myös kansainvälisesti – on onneksi vahva.

Konkreettinen työ käynnistyy nyt! Nämä on purettu eri toimijoita sitouttaviksi toimenpiteiksi.
Tavoitteena on saada TKI-rahoitusta ­uusiin ratkaisuihin ja alaa kokoaviin pilotteihin. Nämä voisivat löytyä esimerkiksi rakennetun ympäristön elinkaaresta, suunnittelu-,­ rakentamis- ja ylläpitoprosessin läpäisevän tiedon virtauksen kehittämisestä tai ­alueellisesti optimoiduista kokonaisratkaisuista. Mukaan tarvitaan niin yksityisen kuin julkisen sektorin asiantuntijat!

Mia Toivanen on juuri aloittanut KIRA-alan kasvu­ohjelman ohjelmajohtajana. Hän on käärinyt hihat päästäkseen rakentamaan alaa yhdistäviä ratkaisuja – sopivasti tuttuja tapoja kyseenalaistaen.