Mikko Torvela kyselee pieniäkin asioita ja haluaa olla niistä selvillä, mutta johtajana hän ohjaa kokonaisuutta nojautuen faktoihin.

Teuvalaisen betonielementtejä valmistavan Betoniluoma Oy:n toimitusjohtaja ­Mikko Torvela on saanut johtamisen opit käytännön tilanteissa, lähinnä esimiehiltään ja kollegoiltaan. Opiskeluaikana ei johtamisesta puhuttu lainkaan.

Huonoja pomoja hän ei sano kohdalleen sattuneen, mutta erilaisia kylläkin. Torvela oppi, että tavoitteisiin ja päämäärään pääsee useita eri reittejä: ei ole vain yhtä johtamisen tapaa.

”Varsinkin työuran alussa on tärkeää tuntea olevansa jollain tapaa merkityksellinen. Minulla on ollut yrityksissä oma paikkani, ja olen saanut olla rooleissa, joilla on tarkoitus. Se on esimiehen puolelta hyvää johtamista.”

Nykyisessä tehtävässään Torvelalla on laaja rooli. Hänen mielestään toimitusjohtajan on oltava jollain tarkkuudella ajan tasalla kaikesta, mitä asiakkaiden kanssa tapahtuu.

”Syvempi osaaminen yksittäisissä asioissa on tietenkin täällä muilla kuin minulla, mutta haluan olla mukana koko prosessissa. Jos asiakkaan edustaja ei tiedä keneltä kysyä, niin minulta saa aina ­heti kohtuullisen oikean vastauksen ja lupauksen asian selvittämisestä. Asiakkaan antama palautekin ­ohjautuu kauttani oikeaan paikkaan organisaatiossa.”

Reiluus on hänelle tärkeä arvo­ toiminnassa. Silloin ei ole kyse ­ainoastaan reiluudesta asiakasta kohtaan tai henkilöstön suuntaan, vaan omaa firmaakin kohtaan pitää olla reilu.

Moniääninen kuoro laulaa hyvin

Torvelan mielestä kaupanteossa­ hinnan merkitys on suuri, mutta todellisuus on silti paljon monisyisempi.

”Minä uskon, että kauppa on paljon moniulotteisempi kokonaisuus eikä sitä voi pelkän hinnan perusteella ymmärtää. Me elämme ja yrityksemme menestyy toistuvien asiakkuuksien kautta. Se, että olemme luotettava kumppani, onnistuneet aikaisemmissa projekteissa ja emme ole tuottaneet ikäviä yllätyksiä asiakkaalle, on oleellista.”

Porukalla kannattaa miettiä miten asiakas kokee tilanteet ja miltä elementtivalmistajan toiminta näyttää hänen silmissään. Torvela korostaa, että tätä pohdintaa pitää käydä myös asiakkaan kanssa.

”Olemme rakennushankkeissa yhteydessä useisiin asiakkaan edustajiin ja asiantuntijoihin. Kaupan tekovaiheessa kaupalliset ihmiset asioivat keskenään. Sitten asia siirtyy suunnitteluun ja edelleen tekeviin käsiin tuotannon ja työmaan puolelle.”

”Meidän moniäänisen kuoromme pitää joka vaiheessa toimia yhteisesti sovitulla tavalla, vaikka ­jokaisella onkin oma persoonallinen tapansa. Siihen minun on voitava luottaa ja niin olen voinutkin.”

Yhteistyötä asiakkaan kanssa

Yrityksen omistajien kanssa Torvela on keskustellut työpanoksensa suuntaamisesta. Pyrkimys on jakaa aika puoliksi­ ­ulkoisten – siis myynnin ja asiakaskontaktien – ja puoliksi sisäisten, päivittäisten ja kehittämistehtävien kesken.

Suhdanteiden heikennyttyä olisi suuri virhe käpertyä sisäänpäin ja odotella, että puhelin pirisee. Yritykseen kokonaisuudessaan pitää nyt vaikuttaa entistä aktiivisemmin, ja kaupanteon mahdollisuuksien kasvattamiseen on panostettava vielä enemmän.

”Se, että tiedän yrityksen tilanteen kokonaisuutena, on tärkeätä, koska silloin myös osaan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ollaan menossa. Roolini on valvoa, että kaikki sujuu tavoitteiden ja hyvän toimintatavan mukaisesti. Tukemalla positiivisesti alaisiani voin varmistaa, että asiat sujuvat sovitulla tavalla.”

”Joskus hankkeissa on loogista istua vastakkaisella puolella pöytää asiakkaan kanssa ja joskus taas olla hänen vieressään, samalla puolella pöytää ja kehittää yhdessä toteutusta. Mielestäni voisimme olla enemmänkin mukana antamassa omaa osaamistamme yhteiseen käyttöön.”

Hankkeen lopputuloksen kannalta­ ­hyvä urakoitsija on sellainen, joka on ­selkeän johdonmukainen, ja joka osoittaa, mikä on yhteinen päämäärä.

”Onnistuneessa projektissa osapuolet rakentavat samaa taloa ja miettivät yhteistä onnistumista. Jos joku osapuoli rupeaa osaoptimoimaan, niin helposti keksitään ratkaisu, joka säästää yhdelle viisikymppisen, mutta aiheuttaa satasen haitat kokonaisuudelle.”

Hokemat ja uskomukset johtavat harhaan

Saman näkemyksen Torvela haluaa liittää myös kestävään kehitykseen ja sen huomioimiseen rakentamisessa. Ekologisuuskin on otettava kokonaisuutena.

”Materiaalien valmistusaikaisten päästöjen sijasta korostaisin rakennuksen koko elinkaarta ja energiatehokkuutta sen käyttöaikana.”
Ekologisuudessa hän pitää tärkeänä sen perustumista faktoihin eikä olettamuksiin.

Myös yrityksen ja organisaation johtamisessa tulee mitattavien faktojen ohjata toimintaa.

”Johtaminen voi mennä pahasti harhateille, jos uskomuksia pidetään tosina ja annetaan niiden ohjata toimintaa. Ne asiat, joita johtamisessa seurataan tai arvioidaan, pitää olla mitattavissa jollain mittarilla, faktoilla. Tietenkin joka asiaan­ löytyy itseä tukeva tilasto tai mittari, mutta arvoa tuottavaa on nimenomaan se, että käytetään samaa mittaria toistuvasti ja näin saadaan oikean käsityksen tilanteesta ja kehityssuunnasta.”  


Mikko Torvela

 • 40-vuotias.
 • Asuu Kurikassa, työskentelee Teuvalla.
 • Rakennusinsinööri AMK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2009.
 • Harrastukset: laskettelu, tennis.
 • Perheeseen kuuluu vaimo.

Alan työtehtävät:

 • Rajaville Oy 2005–2007, määrälaskija, dokumentoija, myyntiedustaja.
 • Graphic Concrete Oy, asiakkuus­päällikkö 2007–2009.
 • Betoniluoma Oy 2009–.
 • Projektipäällikkö 2009–2013.
 • Varatoimitusjohtaja 2013–2018.
 • Toimitusjohtaja 2018–.

4 pointtia

 • Rakentaminen tehdään yhdessä.
 • Kokonaisuus on enemmän kuin yksityiskohdat.
 • Pitää olla reilu.
 • Tartutaan tilaisuuteen ja kehitetään.

Teksti Risto Pesonen, kuvat Tuukka Kiviranta