Epävarmalla alustalla liikkuminen ei välttämättä ole kivaa, mutta joskus vain epämukavuusalueella syntyy uutta. RKL:llä on nyt meneillään hetki, jossa meidän on seurattava tarkasti ympäristötekijöiden muutosta.

Liittomme täyttää tänä vuonna upeat 115 vuotta. Haluan edelleen toistaa, että liittomme jäsenyys on hyvä investointi. Sitä se on ollut aina.
Toivon, että se on sitä myös jatkossa. Aloitimme viime vuonna vuoropuhelun teidän jäsenten kanssa hallinnonuudistuksesta. Teimme jäsenkyselyn, tapasimme kentällä ja järjestimme muun muassa yhteisen puheenjohtajaseminaarin.

Useissa keskusteluissa ja kohtaamisissa tuli selväksi, että meidän on nyt aika muuttua. Hallintouudistus on siihen ehkä ensimmäinen askel. Tämän lisäksi meidän on saatava elinvoimaa yhdistyksiin. Liiton voima on kentällä yhdistysten jäsenissä.

Haastankin kaikkien yhdistysten puheenjohtajat miettimään tulevaisuuttaan. Ottakaa koppi jäsenhankinnasta, ilman mestarijäseniä yhdistysten toiminta on haasteellista.

Lahden liittokokouksessa päätimme yhdessä, että alamme valmistella hallinnon uudistustyötä. Tähän oleellisena osana liittyy myös sääntöjen uudistus. Yhteenvetona on aika lailla yhteen ääneen todettu, että keskeisimmiksi aiheiksi hallinnon uudistuksessa nousivat piirien lukumäärä ja hallituksen jäsenmäärä.

Lopullisesta muutoksesta päätös tehdään myöhemmin syksyllä Jyväskylän liittokokouksessa.

Olemme kutsuneet hallituksen ensimmäisessä tammikuun järjestäytymiskokouksessa yhteen myös sääntötoimikunnan. Ryhmään kuuluvat Jarmo Nikkarikoski, Tomson Holmlund, Ari Angervuori, Jari Kostiainen ja Lauri Tarasti.

HALLINNON UUDISTUS herättää varmasti paljon keskustelua ja kysymyksiä. Pyrin omalta osaltani parhaan kykyni mukaan keskustelemaan kaikkien kanssa haasteista ja löytämään kanssanne parhaat vastaukset uudistuksen mahdollisuuksista. Haluan rakentaa uudistustyötä tekevän ryhmän kanssa kestävää huomista. Toivon, että löydämme RKL:lle uusia menestystarinoita.

Rohkeutta toivon itseni lisäksi kaikilta. Uuden toteuttamisen esteenä ei saa olla pelko. Meidän täytyy luonnollisesti punnita asioita monelta eri kannalta, mutta samaan aikaan toivon kykyä kyseenalaistaa. Vastaukset eivät välttämättä miellytä kaikkia.

Minulla on kaiken kaikkiaan valoisa näkemys rakennusalan tulevaisuudesta. Liittona meidän pitää olla myös kehittämässä koko toimialaa. Roolimme työmailla on tärkeä. Digitalisaatio ja ilmastonmuutos tuovat muutoksia rakentamiseen. Meidän rakennusmestareiden pitää olla tässä keskustelussa vahvasti mukana.

Yhtenäisyys on voimaa – ja yhdessä voimme vaikuttaa!

Ari Autio
RKL:n puheenjohtaja